ANWIL uhonorowany medalem za zasługi dla województwa

Solidny i odpowiedzialny pracodawca, prowadzący działalność biznesową z poszanowaniem dla środowiska naturalnego, dobry sąsiad, hojny mecenas kultury i sportu, twórca Fundacji ANWIL dla Włocławka, a także popularyzator nauki chemii, zaangażowany na rzecz odbudowy szkolnictwa zawodowego to określenia spółki ANWIL, które znalazły się w uzasadnieniu do uchwały o przyznaniu jej medalu za zasługi dla województwa kujawsko-pomorskiego podjętej przez Sejmik Kujawsko-Pomorski.

Zaszczytne wyróżnienie z rąk Ryszarda Bobera, Przewodniczącego Sejmiku odebrał 5 czerwca – podczas XXXIII Sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Jacek Podgórski, Prezes Zarządu ANWIL S.A.

Spółka z Grupy ORLEN, choć prowadzi działalność biznesową na arenie międzynarodowej, eksportując swoje produkty do blisko 40 krajów na świecie, nie zapomina o swoich włocławskich korzeniach. Samodzielnie lub za pośrednictwem fundacji korporacyjnej ANWIL dla Włocławka prowadzi intensywne działania spod znaku społecznej odpowiedzialności biznesu i dobroczynności o zasięgu regionalnym, inicjując m.in. liczne projekty o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, artystycznym, jak również popularyzujące aktywny tryb życia.

Jacek Podgórski, Prezes Zarządu ANWIL S.A., dziękując radnym Sejmiku za przyznane wyróżnienie powiedział m.in.: – Naszym priorytetem jest utrzymywanie równowagi między efektywnością biznesową a interesem społecznym. Stąd też zobowiązania, jakie nakładamy na siebie wobec otoczenia, szczególnie lokalnego,  wykraczają daleko poza generowane wyniki finansowe i tworzenie miejsc pracy. […] Chciałbym Państwa zapewnić, że otrzymany medal jest dla nas dodatkowym impulsem do kontynuowania już prowadzonych, a także podejmowania kolejnych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego i rozwoju gospodarczego regionu.