Ambasador e-ZLA w Grupie LUX MED

Arkadiusz Tatar, Doradca Prezesa ds. Relacji z Lekarzami w Grupie LUX MED, odebrał z rąk Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertrudy Uścińskiej, tytuł Ambasadora e-ZLA. Tytuł został przyznany w podziękowaniu za szczególne zaangażowanie w popularyzację elektronicznych zwolnień lekarskich.

Statuetkę wręczono 6 lutego w siedzibie Centrali ZUS, podczas konferencji „Elektronizacja zwolnień lekarskich jako element strategii budowy e-państwa”, nad którą patronat honorowy objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pragnę podziękować lekarzom Grupy LUX MED, naszemu zespołowi IT i pracownikom placówek medycznych, a także wspierającym nas pracownikom ZUS – powiedział Arkadiusz Tatar odbierając od Prezes ZUS statuetkę. Wyjątkowe zaangażowanie całego zespołu pozwoliło na sprawne wprowadzenie do powszechnego użytku elektronicznej formy zwolnień lekarskich – dodał.

Grupa LUX MED i Zakład Ubezpieczeń Społecznych nawiązały w ub. roku współpracę, której celem było promowanie wśród lekarzy wiedzy i narzędzi niezbędnych do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. W ramach wspólnych działań, pracownicy ZUS zorganizowali m.in. cykl specjalistycznych szkoleń z obsługi PUE ZUS dla lekarzy LUX MED.