Amadeus światowym liderem w obszarze działań na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych

Firma Amadeus została uwzględniona w rankingu CDP Climate Performance Leadership Index 2014 za swoje działania na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla i łagodzenia ryzyka biznesowego związanego ze zmianą klimatu.

Lista uwzględnia 187 spółek giełdowych, które najaktywniej działają w obszarze łagodzenia zmian klimatycznych. Ranking, opracowany przez CDP, międzynarodową organizację pozarządową wspomagającą działania biznesowe na rzecz zrównoważonej gospodarki, powstał na zlecenie 767 inwestorów, którzy reprezentują ponad jedną trzecią zainwestowanego na świecie kapitału.

Informacje dostarczone przez prawie 2000 spółek giełdowych zostały niezależnie ocenione za pomocą powszechnie uznawanej metodologii CDP i odpowiednio sklasyfikowane. Firma Amadeus została uwzględniona na liście A za działania prowadzone na rzecz klimatu, co świadczy o jej wiodącej pozycji w tym światowym rankingu uwzględniającym wysiłki biznesowe przedsiębiorstw w łagodzeniu zmian klimatycznych.

„Amadeus potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju branży. Nasza strategia w zakresie ochrony środowiska opiera się na trzech filarach: optymalizacji prowadzonych działań, dostarczaniu efektywnych ekologicznie rozwiązań dla klientów oraz współpracy z przedstawicielami branży na rzecz wspólnych celów związanych z ochroną środowiska. Cieszymy się z przyznanego przez CDP wyróżnienia, które wzmacnia naszą strategię i zachęca nas do dalszego zaangażowania na rzecz intensyfikacji działań proekologicznych w branży” – mówi Tomas López Fernebrand, Senior Vice President, General Counsel & Corporate Secretary, Amadeus.

Liderzy listy A działający na rzecz klimatu podejmują się inwestycji w celu ograniczenia swojej emisji gazów cieplarnianych. Wspólnie udało im się obniżyć swoją całkowitą emisję o 33 miliony ton metrycznych w minionym roku, osiągając jednocześnie imponujące wyniki finansowe. W ten sposób liderzy pokazują, że ograniczanie emisji dwutlenku węgla nie oznacza wcale niskich zysków w przyszłości.

Punkty przyznawane przez CDP to narzędzia dla inwestorów instytucjonalnych i innych zainteresowanych stron, pozwalające na ocenę i śledzenie wysiłków przedsiębiorstw w zakresie ograniczania zmian klimatycznych. Są one przekazywane inwestorom i innym decydentom za pośrednictwem różnych kanałów, w tym terminali Bloomberga, aby pomóc im ocenić przygotowanie korporacji do zmieniających się potrzeb rynku i przepisów dotyczących emisji gazów.

„Globalna emisja gazów cieplarnianych nadal wzrasta i jeśli jej nie ograniczymy, będą nam groziły konsekwencje finansowe. Potrzeba podjęcia przez przedsiębiorstwa działań na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych nigdy nie była silniejsza i bardziej pilna. Dlatego gratulujemy tym firmom, które znalazły się w rankingu The A List: The CDP Climate Performance Leadership Index. Organizacje te reagują na zapotrzebowanie rynku dotyczące odpowiedzialności za środowisko, czyniąc jednocześnie postępy w zakresie prowadzenia zrównoważonego biznesu” – komentuje Paul Simpson, Chief Executive Officer of CDP.