Alliance for Youth: wspólne działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia ludzi młodych

Nestlé, światowy lider w sektorze FMCG oraz kilka innych międzynarodowych korporacji, m.in. Adecco, Axa, Ernst & Young, Facebook, Publicis, postanowiło w 2013 roku zainicjować program ALLIANCE FOR YOUth, którego celem jest zmniejszenie bezrobocia wśród ludzi młodych w Europie poprzez utworzenie do roku 2018 ponad 100 tys. miejsc pracy. Firma FM Logistic, która aktywnie działa na rzecz integracji zawodowej młodych, postanowiła podjąć to wyzwanie wspólnie z Nestlé. Po włoskiej i rumuńskiej, do inicjatywy europejskiej dołącza francuska filia grupy.
Aż 23% młodych Europejczyków uważa bezrobocie za główne wyzwanie, jakiemu społeczeństwo będzie musiało stawić czoła w ciągu najbliższych dziesięciu lat (Źródło: sondaż Nielsena przeprowadzony na zlecenie Alliance for Youth). W tej sytuacji blisko 200 przedsiębiorstw – partnerów programu, podobnie jak Nestlé i FM Logistic – podjęło już działania zmierzające do zwiększenia zatrudnienia wśród ludzi młodych i tworzenia miejsc pracy, skoncentrowane na trzech głównych celach, jakimi są: zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród tej grupy wiekowej, wspieranie ponownej integracji zawodowej grup w szczególnie trudnej sytuacji i rozwój praktyk zawodowych.

Firma FM Logistic France przystąpiła do Alliance for YOUth w styczniu 2016 r. Poza wspólnymi działaniami (zebrania, warsztaty, itd.) prowadzonymi przez partnerów programu, firma ze swojej strony zaangażowała się w realizację trzech ambitnych celów polegających na zwiększeniu:

·     liczby uczących się zawodu w stosunku do ogółu zatrudnionych, niezależnie od posiadanego przez nich dyplomu, od absolwentów szkół zawodowych do absolwentów studiów magisterskich;

·     liczby zatrudnianych osób poniżej 26. roku życia, dzięki umowom „międzypokoleniowym”, których celem jest trwała integracja ludzi młodych na rynku pracy;

·     odsetki umów o pracę na czas nieokreślony zawieranych z osobami pracującymi dotychczas w firmie na podstawie umów o staż.

Działania te dotyczą następujących stanowisk: operator wózka widłowego, szef ekipy, kierownik ds. eksploatacji, inżynier procesu, kierownik projektu, inżynier itd.

Ponadto FM Logistic France zatrudnia co roku blisko 200 stażystów, zawiera około 100 umów stażowych i daje szansę wielu młodym ludziom, zwłaszcza dzięki programowi Young graduate, zwanym „Inkubatorem”.

Grupa FM Logistic zaangażowała się także w mecenat kompetencyjny, oddelegowując nieodpłatnie swoich pracowników, aby dzielili się swoimi kompetencjami z młodymi w czasie pracy.

Niektóre struktury wychodzą naprzeciw potrzebom najmłodszych i najmniej doświadczonych, organizując specjalne dni „przygotowania do rynku pracy” (redagowanie CV, pisanie listów motywacyjnych, przygotowanie do rozmów o pracę) czy spotkania pozwalające poznać zawody z branży logistyki. Grupa FM uczestniczyła również w forum „Młodzież Przyszłości” we wrześniu 2015 r.

Włochy i Rumunia – pionierzy FM Logistic w ramach Alliance for YOUth

Włoska filia FM Logistic dołączyła do programu razem z Nestlé już we wrześniu 2014 r. W ciągu 18 miesięcy sieć złożona z włoskiej filii FM Logistic i 14 firm partnerskich stworzyła ofertę 3 754 miejsc szkoleniowych i miejsc pracy, mimo że najbardziej optymistyczne prognozy przewidywały 1 080 takich miejsc! Samo FM Logistic we Włoszech przyjęło 16 stażystów, z których połowa została zatrudniona po upływie stażu oraz zawarła umowy o pracę na czas nieokreślony z 24 młodymi osobami.

W dniu 15 listopada 2016 r. przedstawiciele sieci wezmą udział w spotkaniu w Parlamencie Europejskim w Brukseli z udziałem praktykantów, członków rządów, stowarzyszeń i decydentów.  Celem tego spotkania jest wzmocnienie współpracy między wszystkimi stronami i promocja przyuczania do zawodu w firmach.

Rumuński oddział FM Logistic, który również przystąpił do Alliance for Youth w 2014 r., bardzo mocno zaangażował się w ten program. W 2015 r. filia przyjęła 90 pracowników, zatrudniła na umowy czasowe 158 osób, z których żadna nie przekroczyła 30. roku życia, a także przyjęła ponad 40 stażystów w wieku poniżej 24 lat. Działania te zostaną zintensyfikowane w 2016 r. poprzez Self Discovery Journey – współpracę partnerską ze szkołami, cykl dni otwartych, warsztaty przygotowujące do rynku pracy, tworzenie inkubatora talentów, etc.