Akademia Odpowiedzialnego Biznesu 2016

FOB zaprasza studentów zainteresowanych koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu do udziału w ogólnopolskiej konferencji Akademia Odpowiedzialnego Biznesu. Tematem przewodnim tegorocznej, 11 już edycji wydarzenia, będą TRENDY CSR.

 

Akademia Odpowiedzialnego Biznesu, jak co roku zgromadzi studentów z całej Polski, którzy przez dwa dni wydarzenia – 10 i 11 czerwca – będą mogli zdobywać wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – corporate social responsibility). Akademia to miejsce spotkania ekspertów: praktyków i teoretyków. Pozwala to uczestnikom nie tylko zdobyć wiedzę, ale również nawiązać interesujące znajomości z prelegentami, innymi studentami.

Więcej: http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/akademia-odpowiedzialnego-biznesu-2016-biznes-ktory-zmienia-swiat-trendy-csr/