ABC Zdrowego Żywienia

Rozpoczęła się druga edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego ABC Zdrowego Żywienia” pod nazwą „ABC Żywienia Dzieci”, organizowanego przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, przy wsparciu Carrefour Polska. Celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowego odżywiania. Program został sfinansowany przez Fundację Carrefour, która przeznaczyła na ten cel grant w wysokości 134 760 euro.

 
Poziom wiedzy żywieniowej wśród Polaków wzrasta, ale wciąż postaje niewystarczający – zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Potrzeba prowadzenia działań edukacyjnych w tym zakresie wynika z faktu, że co trzeci konsument w Polsce ma nadwagę, a jednocześnie dla 70% ważny jest pozytywny wpływ żywności na zdrowie. Celem programu „ABC Zdrowego Żywienia” jest podniesienie świadomości żywieniowej, a w konsekwencji wyeliminowanie popełnianych błędów żywieniowych poprzez zmianę nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzież. Uczestnicy projektu przejdą cykl interaktywnych zajęć edukacyjnych, podczas których nauczą się podejmowania racjonalnych wyborów żywieniowych, komponowania oraz przygotowywania zbilansowanych posiłków, zwracając uwagę zarówno na ich wartość odżywczą, jak i zasady higieny.

Druga edycja programu „ABC Zdrowego Żywienia” została przygotowana przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, a finansowanie zapewniła Fundacja Carrefour, która przeznaczyła na ten cel grant w wysokości 134 760 euro. Zajęcia edukacyjne, pod nazwą „ABC Żywienia Dzieci”, są kierowane do dzieci i młodzieży, a celem organizatorów jest zgromadzenie blisko 1000 uczestników. Warsztaty i wykłady odbędą się w ośmiu miastach, w tym roku będą to Biała Podlaska, Białystok, Lublin, Kraków, Olsztyn, Gdynia, Warszawa i Wrocław. Tym samym program rozszerzono o ośrodki z rejonów Polski wschodniej o niższym dochodzie na mieszkańca.

Zajęcia poprowadzą eksperci z zakresu żywienia człowieka i żywności z ośmiu polskich ośrodków naukowych. Ponadto, materiały edukacyjne będą dostępne również na stronie internetowej http://abczywienia.pl/.

Program jest kontynuacją „ABC Zdrowego Żywienia” zrealizowanego w 2015 roku, którego odbiorcami były dzieci oraz seniorzy. W czasie trwania programu zorganizowano 240 warsztatów, poprowadzonych przez 70 ekspertów z 6 ośrodków naukowych, docierając do osób ze środowisk o trudnej sytuacji społecznoekonomicznej. Cykl warsztatów obejmował 5 bloków tematycznych: żywieniowy, dietetyczny, sensoryczno-konsumencki, higieniczny i kulinarny, a dla każdej z grup przygotowano odrębne scenariusze zajęć. Wyniki zrealizowanych w ubiegłym roku badań ujawniły niedostateczną znajomość prawidłowego żywienia wśród uczestników. Jednak po zakończonych warsztatach wśród 80% uczestników odnotowano lepsze rezultaty w testach wiedzy dotyczących żywności i żywienia niż na początku zajęć.

Rezultaty pierwszej edycji programu, a zwłaszcza zauważalny wzrost świadomości żywieniowej osób uczestniczących w warsztatach, utwierdziły nas w przekonaniu, że istnieje potrzeba kontynuacji działań edukacyjnych dla ugruntowania uzyskanych efektów – mówi prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, koordynator projektu „ABC Zdrowego Żywienia”. – Zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach projektu wśród dzieci i młodzieży kształtują prawidłowe nawyki żywieniowe, czego efektem będzie zmniejszenie ryzyka wystąpienia nadwagi i otyłości oraz innych chorób dietozależnych u uczestników.

„ABC Zdrowego Żywienia” jest elementem kampanii „Z miłości do Zdrowia” realizowanej przez Carrefour i doskonale wpisuje się w strategię Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie firmy. Polityka CSR Carrefour Polska jest prowadzona zarówno poprzez działania edukacyjne jak i świadomą politykę handlową – powiedział Robert Noceń, Sekretarz Generalny w Carrefour Polska. – Naszym celem jest wspieranie konsumentów, pracowników i wszystkich Polaków w zdrowym trybie życia. Realizujemy to za pośrednictwem programów edukacyjnych, sponsoringu imprez sportowych oraz zapewniania dostępu do zdrowych produktów najwyższej jakości, produkowanych z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.
Carrefour Polska stale rozwija swoją ofertę zdrowych produktów. W asortymencie sklepów znajduje się już ponad 300 certyfikowanych produktów ekologicznych, a także specjalna strefa „Świat Zdrowia”. Klienci mogą w niej znaleźć produkty dietetyczne, sojowe, dla diabetyków oraz blisko 200 produktów bezglutenowych. Carrefour stworzył też gamę wyselekcjonowanych produktów „Jakość z Natury Carrefour” pochodzących z ekologicznie czystych terenów, wytwarzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa. Logo „Jakość z Natury Carrefour” oznacza brak konserwantów oraz sztucznych barwników, a produkty z tym znakiem są wolne od GMO.