8. edycja konkursu Firma Dobrze Widziana

24 kwietnia w siedzibie Business Centre Club w Warszawie ogłoszono wyniki konkursu „Firma Dobrze Widziana”. W konkursie nagrodzono 54 firmy. W uroczystości, obok laureatów, uczestniczyli członkowie Kapituły konkursu oraz osoby związane z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

Celem konkursu jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej. Tytuł „Firma Dobrze Widziana” może otrzymać każdy członek Business Centre Club – przedsiębiorstwo prywatne, państwowe lub jego oddział. Może być to mała, średnia lub duża firma. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

Istotnym elementem podlegającym ocenie jest polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia, narzędzia i procedury wewnętrzne sprzyjające wyrównywaniu szans zawodowych kobiet i mężczyzn; oceniana jest także skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy nt. jej społecznie odpowiedzialnych działań.

W gronie laureatów znalazł się Carrefour Polska, który został doceniony za działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. – Cieszę się, że Business Centre Club docenił działania Carrefour Polska z zakresu CSR. Od wielu lat realizujemy projekty, w których udowadniamy jak ważna jest dla Nas społeczna odpowiedzialność biznesu. Realizujemy wiele kompleksowych inicjatyw z zakresu m.in. ochrony środowiska naturalnego, różnorodności i przeciwdziałania marnotrawstwu. W ostatnim czasie także w Carrefour podejmujemy wiele inicjatyw mających na celu promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Nasza sieć nie tylko stale zwiększa asortyment produktów prozdrowotnych w swoich sklepach, ale także wspiera wiele imprez biegowych na terenie całego kraju oraz Tour De Pologne i wspólnie z SGGW realizuje program „ABC Zdrowego Żywienia” – mówi Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska.