6. Raport Odpowiedzialnego Biznesu Santander Bank Polska

Ile godzin trwała migracja prawie 400 tysięcy klientów? Ile placówek banku ma udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami? Jaki procent neonów banku ma przyjazne dla środowiska oświetlenie LED? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w opublikowanym właśnie szóstym już raporcie Odpowiedzialnego Biznesu Santander Bank Polska. Tegoroczna publikacja to nie tylko nowa struktura odzwierciedlająca wartości i sposób działania Banku, ale też zgodne z międzynarodowymi wytycznymi UNEP FI Principles for Responsible Banking innowacyjne podejście do odpowiedzialnej bankowości.

– Odpowiedzialna Bankowość w Santander Bank Polska to przede wszystkim strategia biznesowa, ale także sposób myślenia o naszych codziennych działaniach, których wyznacznikami są indywidualne podejście, rzetelność, szacunek i wzajemne zaufanie. Zależało nam na tym, aby nasz tegoroczny Raport był spójny z naszymi wartościami: Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie oraz by pokazywał, w jaki sposób jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce wprowadzamy zasady Odpowiedzialnej Bankowości (Principles for Responsible Banking) w całym procesie zarządzania organizacją – mówi Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska.

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2018 to już szósta tego typu publikacja Santander Bank Polska. Od ubiegłego roku jest portalem internetowym, na którym oprócz danych niefinansowych za 2018 r. przez cały rok zamieszczane są również informacje o realizowanych w Banku bieżących inicjatywach z obszaru CSR. Odpowiedzialna bankowość jest podstawą efektywnego, innowacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Priorytety banku

Santander Bank Polska jako pierwszy bank w Polsce odnosi się w swoim raporcie do Principles for Responsible Banking, wypracowanych przez UNEP FI międzynarodowych wytycznych, które zostaną oficjalnie ogłoszone podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku 22 września 2019 r.

Bank kontynuuje także swoje zaangażowanie w promocję i realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Aby ułatwić czytelnikom odnalezienie informacji o konkretnych działaniach podejmowanych przez Santander Bank Polska w ramach poszczególnych Celów, na stronie głównej portalu wprowadzone zostało dodatkowe filtrowanie treści według SDGs.

Kolejną nowością w raporcie jest Targ Możliwości – miejsce udostępnienia i promocji działania firm, które prowadzą odpowiedzialny biznes, a swoim działaniem również pomagają innym lub dbają o środowisko.

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2018, tak jak i poprzednie jego edycje, został przygotowany zgodnie z wymaganiami GRI Standards oraz poddany niezależnej weryfikacji. Portal spełnia kryteria dostępności dla osób z niepełnosprawnościami WCAG 2.0, a treść raportu dostępna jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2018 Santander Bank Polska jest dostępny na: https://raport.santander.pl/