2,6 mln beneficjentów inicjatyw Grupy Santander z zakresu edukacji finansowej

W ciągu ostatnich trzech lat (2019 – 2021) z projektów i programów edukacji finansowej Grupy Santander skorzystało 2,6 mln osób. Santander już od ponad 10 lat realizuje podobne programy w każdym kraju, w którym prowadzi swoją działalność. Działania są prowadzone wspólnie z pracownikami banku, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Programy przekazują najbardziej potrzebującym podstawową wiedzę z zakresu finansów i wspierają w podejmowaniu świadomych decyzji.

Edukacja finansowa to jeden z trzech filarów strategii inkluzywności finansowej Grupy Santander, obok zapewnienia dostępności i finansowania. Jest elementem programu odpowiedzialnej bankowości, którego celem jest wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu. W ubiegłym roku Santander pomógł 860 000 osób uzyskać dostęp do podstawowych usług finansowych. Udzielił także finansowania ponad 1,1 mln klientów detalicznych i MŚP mających problemy z uzyskaniem kredytu lub znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Przyczynił się do podniesienia poziomu wiedzy finansowej u 1,3 mln osób.

Lara de Mesa, Globalna Dyrektor ds. Odpowiedzialnej Bankowości Banco Santander, powiedziała: „Edukacja finansowa jest kluczowym czynnikiem sprzyjającym włączeniu finansowemu. Wnosi bezpośredni wkład w realizację siedmiu z 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ do roku 2030, które mają zapewnić dobrobyt ludziom, przedsiębiorstwom i całemu społeczeństwu.”

Na ostatnim spotkaniu Globalnego Partnerstwa na rzecz Włączenia Finansowego (GPFI) G20, eksperci akademiccy i instytucjonalni podkreślali rolę digitalizacji w procesie włączenia społecznego. Mówiono także jak finanse elektroniczne oraz edukacja finansowa i ochrona konsumentów pomagają w pokonywaniu barier związanych z brakiem umiejętności.

Grupa Santander ma kilka programów edukacyjnych, dzięki którym każdy może nauczyć się podstaw finansów, budżetowania i zarządzania ryzykiem oraz podejmowania właściwych decyzji dla siebie i swoich rodzin. W 2021 roku bank wprowadził wspólne zasady dotyczące przejrzystości i jakości dla wszystkich swoich inicjatyw, zgodnie ze standardami OECD, aby promować przystępną i interaktywną naukę. Inicjatywy Grupy Santander w zakresie edukacji finansowej (79 w 2021 r.) obejmują warsztaty i kursy stacjonarne, a także strony internetowe, materiały, poradniki do samodzielnej nauki i gry online.

Edukacja finansowa w Polsce

„Finansiaki” to autorski projekt Santander Bank Polska, którego celem jest wsparcie kompetencji edukacyjnych z obszaru finansów i przedsiębiorczości rodziców oraz nauczycieli. Jest to realizowane poprzez udostępnienie odpowiednich materiałów edukacyjnych. Głównym elementem projektu jest portal internetowy https://finansiaki.pl/, działający od grudnia 2016 roku. Jest on dostępny przez urządzenia mobilne i certyfikowany jako strona internetowa bez barier. Zamieszczono na nim materiały edukacyjne np. scenariusze lekcji, wskazówki dot. rozmów z dziećmi, pomysły na gry i zabawy. Zostały one opracowane przez ekspertów i zawierają różnorodne pomysły na budowanie wiedzy o zarządzaniu pieniędzmi przez zabawę i wspólne spędzanie czasu z dziećmi.

Program uzupełniają zajęcia w przedszkolach i szkołach – prowadzone w ramach wolontariatu pracowniczego. Przygotowano też bezpłatny poradnik dla rodziców „Finansiaki. To My!” do nauczania postaw przedsiębiorczości dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Jest on dostępny także on-line do pobrania na stronie Finansiaki. W ramach akcji prowadzony jest też profil „Finansiaki to My” na Facebooku, który pokazuje rodzicom w jaki sposób przybliżać dzieciom świat finansów. W 2021 roku nawiązano dodatkowo współpracę z influencerami i blogerami parentingowymi.

Edukacja finansowa w innych krajach

Projekty edukacyjne realizowane są również w dziewięciu krajach Europy i obu Ameryk. W ubiegłym roku, w Wielkiej Brytanii pracownicy banku prowadzili warsztaty z zakresu przeciwdziałania oszustwom. W Chile bank prowadzi platformę Sanodelucas, uczącą właściwego korzystania z produktów finansowych. Prowadzi także program edukacji finansowej w szkołach, we współpracy z Ośrodkiem Polityki Publicznej Pontificia Universidad Católica de Chile. W Meksyku, bank prowadzi kursy edukacji finansowej w ramach programu Tuiio, Finanzas de tú a tú (“Finanse jeden do jednego”). Oferuje też gry, symulatory finansów osobistych oraz pogadanki w placówkach Work Café i w kanałach online. W Argentynie, Santander organizuje warsztaty prowadzone przez swoich pracowników-wolontariuszy. Między innymi dzięki nim zapewnia “podstawowy zestaw wiedzy finansowej” dla najbardziej wrażliwych grup społecznych. W Brazylii, bank oferuje kursy i narzędzia online, prowadzi program Parceiros em Ação (“Przyjaciele w akcji”) zapewniający specjalistyczne materiały z zakresu wiedzy finansowej., Realizuje też inicjatywę pod nazwą Escola, w ramach której pracownicy wygłaszają pogadanki w szkołach. Ponadto Santander współpracuje z międzynarodowymi partnerami, aby promować włączanie finansowe w krajach, w których prowadzi działalność np. w ramach Partnerstwa CEO na rzecz Inkluzywności Ekonomicznej (CEOP).