25 inicjatyw społecznych na 25. urodziny Deloitte

Programy mentoringu dla dzieci i młodzieży, aplikacja usprawniająca codzienną pracę hospicjów domowych, współpraca z fundacją Mała Polska w Nepalu, spotkania międzypokoleniowe przeciwdziałające wyobcowaniu osób starszych, nauka pływania dla dzieci z domów dziecka czy warsztaty „Rodzicielstwo dla pracujących kobiet” to tylko kilka z pomysłów pracowników Deloitte, które zostaną zrealizowane w najbliższych miesiącach przy wsparciu firmy.

Deloitte obchodzi w tym roku 25 rocznicę swojej obecności i działalności w Polsce. Z tej okazji firma w całym kraju sfinansuje inicjatywy pracowników, które mają na celu poprawę sytuacji społeczności lokalnych i mieszczą się w formule idei Deloitte „Making an impact that matters” (co oznacza kreowanie pozytywnych zmian). „Od początku obecności w Polsce uważamy, że naszym zadaniem jest budowanie relacji ze społecznościami, w których funkcjonujemy. Pogląd ten wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju, która jest istotnym elementem strategii Deloitte. Nasi pracownicy od lat angażują się w projekty społeczne. Uznaliśmy, więc że najlepszą formą wspólnego świętowania 25-lecia będzie wsparcie ich własnych inicjatyw. Muszę przyznać, że zainteresowanie tą ideą i zaangażowanie pracowników przerosło wszelkie oczekiwania.” – mówi Marek Metrycki, Partner Zarządzający, Deloitte Polska.

Pomysły inicjatyw przez kilka tygodni zgłaszali pracownicy firmy. Teraz, jako koordynatorzy są odpowiedzialni za realizację swoich projektów i współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym także organizacjami pozarządowymi. Do akcji włączyli się również członkowie rodzin, znajomi, uczestnicy programu Deloitte Alumni oraz studenci, którzy polubili stronę „Kariera w Deloitte” na Facebooku.  Deloitte wspiera ich działania finansowo, organizacyjnie i logistycznie. W sumie napłynęło ponad 100 pomysłów. Ostatecznie wybrano 25 inicjatyw pracowników oraz 2 zgłoszone przez studentów.  Projekty mieszczą się w sześciu obszarach tematycznych: budowanie społeczeństwa obywatelskiego; edukacja; rozwój lokalny; ekologia i ochrona środowiska naturalnego; kultura, sport i zdrowie; pomoc społeczna i wyrównywanie szans.

Inicjatywy, które wesprze Deloitte, będą realizowane w całej Polsce, w tym na Mazowszu, Podkarpaciu, Pomorzu, Górnym i Dolnym Śląsku, Wielkopolsce oraz Małopolsce i na Kujawach a nawet za granicą w niewielkiej wiosce Dumre w Nepalu. „Naszym celem było oddanie inicjatywy w ręce ludzi, którzy, przez ostatnie 25 lat tworzyli tę firmę. Przy wyborze staraliśmy się, by projekty miały jak największą wartość dla grupy, do której były kierowane i potencjał na kontynuację zaangażowania w przyszłości . Część z nich będzie realizowana w dużych miastach, jak Warszawa czy Poznań, lecz są i takie prowadzone  w mniejszych ośrodkach. Ważne było przede wszystkim czynne zaangażowanie pomysłodawców w realizację, kreatywne podejście do projektu oraz jego zgodność z hasłem „Making an impact that matters”.”– wyjaśnia Irena Pichola, Partner Deloitte w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej.

Projekty dotyczą spraw, które są w jakiś sposób bliskie bądź ważne dla pracowników Deloitte m.in.: pomocy dzieciom z autyzmem, świetlic środowiskowych i domów dziecka, hospicjów, organizacji zajmujących się zwierzętami, wspierających bezdomnych czy aktywizacji zawodowej kobiet z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wiele z nich wykorzystuje specjalistyczne kompetencje ekspertów Deloitte, ale nie tylko. Monika Kurlej – organizatorka koncertu charytatywnego, w którym na scenie wystąpią zespoły utworzone z pracowników Deloitte, podkreśla jeszcze jeden aspekt projektu: „Wśród moich kolegów jest mnóstwo osób z ukrytymi talentami. Ja akurat zwróciłam uwagę na tych uzdolnionych muzycznie, bo sama nie wyobrażam sobie życia bez muzyki. Chciałam stworzyć wydarzenie, które pokaże, że pracownicy wielkich korporacji to również ludzie z pasją. W tym roku będziemy zbierać pieniądze dla Fundacji Koocham, ale w przyszłych latach – bo mocno wierzę, że będą kolejne edycje – wesprzemy inne potrzebujące grupy”.

Inicjatywy studenckie, które także zostaną sfinansowane przez Deloitte dotyczą promocji krwiodawstwa oraz propagowania automatyki i robotyki. Wampiriada to coroczny projekt Niezależnego Zrzeszenia Studentów organizowany na terenie całej Polski. Członkowie tej organizacji przy współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizują wydarzenia, podczas których chętni mogą oddać krew w wyspecjalizowanych busach. Starania pracowników Deloitte skoncentrują się na działaniach promocyjnych wydarzenia, w tym w szczególności imprezy finałowej, która odbędzie się w Gdańsku.

Z kolei Best Automatics & IT Festival jest cyklicznym projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków, skierowanym do studentów uczelni technicznych zainteresowanych automatyką, robotyką, technologiami informacyjnymi, a także do wszystkich pasjonatów gier komputerowych oraz klocków LEGO Mindstorms. W ramach projektu odbędzie się turniej robotów mobilnych oraz gier komputerowych, wykłady z tematyki IT i nauka programowania.

W realizację wszystkich projektów zaangażowanych jest ponad 130 osób. Niezależnie od miejsca czy celu każda z inicjatyw otrzyma wsparcie w wysokości 10 tys. zł. Termin ich zakończenia upływa 31 marca 2016 roku.

Deloitte od wielu lat angażuje się w edukowanie rynku na temat społecznej roli biznesu. Dlatego przy tworzeniu idei „Making an impact that matters” pracownikom firmy przyświecała myśl, że biznes ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wpływać na rozwój społeczny. Tą ideą eksperci Deloitte dzielą się ze swoimi klientami. Dlatego również w Polsce istnieje zespół, który świadczy usługi doradztwa w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w zakresie, m.in. zintegrowanej sprawozdawczości, zaangażowania kluczowych interesariuszy, odpowiedzialnej sprzedaży, ochrony środowiska czy też mierzenia wpływu.