17 Celów Zrównoważonego Rozwoju w Kampanii 17/17

17 maja 2017 r., w trakcie konferencji „SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu”, zainaugurowano nowy program związany z promocją Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) wśród firm – Kampanię 17/17. Start inicjatywy otwiera ogólnopolską dyskusję na temat tego, jaką rolę w realizacji SDGs może pełnić polski biznes, dla którego Cele stają się impulsem do rozwoju, a w przyszłości zadecydują o jego przewadze konkurencyjnej.
Kampania 17/17 jest elementem programu „SDGs w praktyce” i trwać będzie 17 tygodni, w trakcie których prezentowane będą poszczególne SDGs – na każdy tydzień przypadnie jeden cel, szczegółowo omówiony i poparty przykładami dobrych praktyk oraz otwartych inicjatyw, w które można się aktywnie włączyć. Bieżące informacje na temat Kampanii 17/17 dostępne będą m.in. na stronie projektu „SDGs w praktyce”.

Działanie to adresowane jest przede wszystkim do przedstawicieli polskiego biznesu, a jego celem jest promowanie wiedzy na temat SDGs, zachęcanie do ich wdrażania w modele biznesowe i praktyki CSR firm oraz inspirowanie do tworzenia międzysektorowych partnerstw na rzecz realizacji wybranych celów.
„Zróżnicowany tematycznie zakres SDGs tworzy nową perspektywę dla strategii biznesowych firm z różnych branż. Cele Zrównoważonego Rozwoju dają firmom szanse na rozwój innowacyjnych produktów i usług, otwierają na współpracę z nowymi grupami interesariuszy, a przy tym pomagają wypełniać ważną globalnie misję – wpływać na wzrost gospodarczy, rozwój społeczny czy ochronę środowiska”– mówi Małgorzata Greszta, Partner Zarządzający firmy CSR Consulting.

Na czas trwania Kampanii 17/17 zaplanowano wiele działań towarzyszących, m.in.: nabór i przegląd najciekawszych inicjatyw realizujących SDGs, cotygodniowy newsletter, którego zakres wypełnią treści dedykowane konkretnemu celowi, spotkania eksperckie i seminaryjne oraz warsztaty branżowe dla przedstawicieli różnych gałęzi biznesu. Kampania ma otwartą formułę – stwarza możliwość organizacji dodatkowych wydarzeń i spotkań, do czego zachęcają i zapraszają organizatorzy.

Akcja potrwa do połowy września, a jej wyniki podsumowane zostaną w październiku 2017 r.
Kampania 17/17 powstała z inicjatywy firmy doradczej CSR Consulting i jest realizowana w partnerstwie merytorycznym z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland. Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Rozwoju. Partnerami biznesowymi są: Polpharma, ZT Kruszwica, Stena Recycling.