Zrównoważony rozwój według Członków PLGBC

0
30

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC rozpoczęło nowy Projekt Jak członkowie PLGBC wspierają cele zrównoważonego rozwoju” – propagujący aktywność firm i instytucji zrzeszonych w organizacji. W ten sposób Stowarzyszenie włączyło swoje działania na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju ustanowionych przez ONZ w ogólnoświatową kampanię.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przedstawiła 17 celów stanowiących wyzwanie dla ludzkości. Jest to misja, której celem jest poprawa jakości życia i środowiska, poprzez uniezależnienie wzrostu gospodarczego od zmian klimatu, ubóstwa i nierówności na świecie.

Od 10 lat PLGBC inicjuje aktywności na rzecz promowania idei i rozwiązań zielonego budownictwa. To w budynkach spędzamy blisko 90% czasu, więc jakoś oraz oddziaływanie zrównoważonych budynków są niezwykle istotne dla naszego zdrowia, komfortu i samopoczucia. Świadome i mądre korzystanie z zasobów, doświadczeń oraz rozwiązań zyskuje na znaczeniu. W dużym stopniu realizowane projekty przyczyniają się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Stąd pomysł na włączenie działań PLGBC w ogólnoświatową kampanię ONZ.

Na szczególną uwagę zasługują inicjatywy i aktywności Członków PLGBC, które bardzo dobrze wpisują się w poszczególne cele. Dobre praktyki podkreślają rolę i znaczenie idei kampanii. Do Projektu dołączyły już firmy, jak: SWECO, LAFARGE, ASSA ABLOY, KOMFORT CISZY, WSP, HOCHTIEF POLSKA, CEMEX, SOLISA oraz Tétris.

Warto zaznaczyć, iż wszystkie działania łączy Cel Nr 17, czyli Działania na rzecz klimatu. To właśnie wspólne projekty skupione wokół zielonego budownictwa realnie wpływają na kształtowanie zrównoważonego rozwoju. Ponadto, PLGBC ściśle współpracuje z innymi organizacjami międzynarodowymi działającymi na rzecz poprawy klimatu, co dodatkowo wzmacnia przekaz i pozwala dzielić się doświadczeniami.

Cieszy nas różnorodność prowadzonych aktywności przez naszych Członków. Dostrzegamy ogromną skalę prowadzonych działań i potencjał. To wspaniałe, że firmy i instytucje zrzeszone w Stowarzyszeniu prezentują tak wysoki poziom organizowanych inicjatyw. PLGBC skupia liderów w branży, co widać na każdym kroku.- podsumowuje Magdalena Wojtas, Development Coordinator, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.