Premiera 16. Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

0
24

1190 dobrych praktyk biznesu z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju znalazło się w najnowszym Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, wydawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To ponad 300 praktyk więcej niż w ubiegłorocznym raporcie i kolejny rekord w 16-letniej historii publikacji, pokazujący systematyczny i coraz bardziej intensywny rozwój koncepcji CSR (corporate social responsibility) w naszym kraju.

Premiera Raportu odbyła się podczas 7. Targów CSR 12 kwietnia na stadionie PGE Narodowym. Publikacja dostępna jest w wersji online, a tegoroczne praktyki dołączono do przeglądarki praktyk ze wszystkich 16 lat, dostępnej na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/.

– Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce szesnasty już Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” – jedyny tego rodzaju przegląd aktywności firm w Polsce. Nie byłoby go jednak, gdyby nie coraz większe zaangażowanie firm rozwijających CSR w całej Polsce. Serdecznie za to dziękujemy i gratulujemy tylu udanych i ambitnych projektów.- powiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Mam nadzieję, że Raport okaże się dla Państwa ciekawą lekturą, zachęci do dalszych działań, będzie inspiracją do nowych partnerstw sektorowych i międzysektorowych, które pojawią się w naszym kolejnym raporcie – dodała.

Kolejny rok, kolejny rekord
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku, wydawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pierwsze edycje publikacji zawierały przykłady kilkudziesięciu działań prowadzonych przez firmy, które mieściły się na kilkunastu stronach. Teraz, po 16 latach na blisko 200 stronach publikacji znalazły się opisy 1190 dobrych praktyk – 639 nowych i 551 długoletnich – to odpowiednio o 39% i 32% więcej praktyk niż w ubiegłorocznej edycji raportu. Ten zdecydowany wzrost liczby praktyk odzwierciedla rosnącą świadomość roli i znaczenia rozwiązań CSR. Firmy coraz rzadziej utożsamiają je tylko z prostymi działaniami filantropijnymi i zaczynają podchodzić do CSR kompleksowo, włączając rozwiązania społecznie odpowiedzialne w strategie biznesowe na różnych szczeblach organizacji.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki” w liczbach:
• 1190 dobrych praktyk biznesu w Polsce realizowanych w 2017 roku
• 639 nowych praktyk
• 551 praktyk długoletnich, czyli takich, które ukazały się w poprzednich edycjach Raportu
• wzrost liczby praktyk o 330, (dla porównania między Raportem za rok 2015 i 2016 – nastąpił wzrost liczby praktyk o 69)
• 13 artykułów na temat trendów w społecznej odpowiedzialności biznesu
• 177 firm zgłosiło praktyki, w tym 50 małych i średnich przedsiębiorstw

– Cieszymy się z kolejnego rekordu i tak dużej liczby praktyk, która sprawia, że nasz raport staje się z roku na rok cenniejszym źródłem inspiracji dla tych, którzy zaczynają swoją drogę do biznesu odpowiedzialnego społecznie, ale też dla organizacji poszukujących nowych partnerów do swoich pomysłów czy działań – powiedziała Marzena Strzelczak.

7 obszarów ISO – ponad 1000 przykładów działań
Wszystkie nadesłane przez firmy dobre praktyki po weryfikacji przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu są klasyfikowane według 7 obszarów ISO 26000. Niezmiennie od początku wydawania raportu, najwięcej praktyk, zarówno nowych, jak i długoletnich, dotyczy obszaru zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej oraz drugiego pod tym względem obszaru praktyki z zakresu pracy.

– Działania lokalne firm i te wspierające lokalne społeczności często są krytykowane jako najprostsze i najbardziej podstawowe, jednak tak wcale być nie musi. Mogą dotyczyć wielu aspektów, wspierać rozwój kompetencji różnych grup – także zagrożonych wykluczeniem, budować partnerstwo i kapitał społeczny, odpowiadać na istotne wyzwania, a firmy faktycznie mogą oddać dług swojemu otoczeniu. Z roku na rok obserwujemy wzrost takich właśnie przemyślanych, związanych bezpośrednio z działalnością firm, praktyk – komentuje Marzena Strzelczak.

Obszarem, w którym publikowane jest co roku dużo praktyk jest obszar środowiska naturalnego. Chociaż liczba praktyk nowych w tym obszarze jest mniejsza niż w ubiegłym to wzrosła liczba praktyk długoletnich, czyli działań będących czymś więcej niż jednorazową akcją, o znacznie bardziej ograniczonym zasięgu niż działanie długotrwałe. Coraz częściej pojawiają się praktyki związane z gospodarką obiegu zamkniętego oraz tzw. zero waste.

Wzrosty i spadki liczb praktyk w obszarach
• niemal 100% wzrost liczby nowych praktyk w obszarach: praktyki z zakresu pracy; prawa człowieka
• wzrost liczby praktyk długoletnich w obszarach: środowisko, zagadnienia konsumenckie, uczciwe praktyki operacyjne
• zauważalny wzrost liczby praktyk dotyczących osób pochodzenia ukraińskiego,
• wciąż najmniej licznym jest obszar prawa człowieka, chociaż liczba praktyk podwoiła się od ubiegłego roku
• niezmiennie najliczniejszym obszarem jest zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Cele Zrównoważonego Rozwoju standardem w Raporcie
Tegoroczna edycja raportu jest drugą, w której do dobrych praktyk firm przyporządkowane zostały Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W ten sposób FOB przyłącza się do promocji Celów, zachęcając wszystkie firmy, aby tworząc i realizując pojedyncze działania i całe strategie odpowiedzialnego biznesu – brały pod uwagę wyzwania zrównoważonego rozwoju zdefiniowane na poziomie globalnym.
Analizując praktyki w powiązaniu z SDG, można zaobserwować obszary, w których firmy w Polsce działają chętnie i te wciąż jeszcze mało popularne.

• Najczęściej poruszane Cele Zrównoważonego Rozwoju w praktykach raportu:
o Cel nr 4 (Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie) – 332 praktyki
o Cel nr 3 (Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt) – 224 praktyki
o Cel nr 8 (Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi) – 136 praktyk
o Cel nr 12 (Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji ) – 102 praktyki
• Najmniej praktyk dotyczy Celu 14. Życie pod wodą.

Targi CSR – przestrzeń do dyskusji i współpracy
16. raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” został zaprezentowany podczas 7. Targów CSR. Targi CSR to największe wydarzenie w Polsce poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu, organizowane co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie.

Więcej: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2017