Nowa Era Dobroczyńcą Roku 2014!

Innowacyjne podejście do edukacji, troska o wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z małych miejscowości, a także ogromne zaangażowanie pracowników wydawnictwa Nowa Era zostały docenione przez kapitułę prestiżowego konkursu Akademii Rozwoju Filantropii – Dobroczyńca Roku. Wydawnictwo otrzymało statuetkę i tytuł Dobroczyńcy Roku 2014 w kategorii „Projekt społeczny – duże firmy“.

dobroczyncaroku– Gdy uczestniczy się w projekcie wolontariackim, nie myśli się o konkursach i nagrodach, wtedy najważniejsza jest radość z pomagania innym! Cieszę się, że efekty naszej polityki CSR zostały zauważone i docenione szczególnie teraz, w tak burzliwym dla wydawnictw edukacyjnych czasie – mówi prezes Nowej Ery, Magdalena Duszyńska-Walczak. – Działamy na rzecz mądrej edukacji, wrażliwej na możliwości i potrzeby każdego dziecka. Konsekwentnie angażujemy się więc w projekty, które taką edukację wspierają – dodaje Magdalena Duszyńska-Walczak .

Tytuł Dobroczyńcy Roku 2014 Nowa Era otrzymała za dwa projekty edukacyjne zrealizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Navegadores. Pierwszy z nich polegał na wyremontowaniu ośrodka aktywizacji zawodowej dla kobiet w marokańskiej wiosce Idaougnidif. Wolonatariusze Nowej Ery i Navegadores odnowili i wyposażyli ośrodek, w którym obecnie odbywają się kursy edukacyjne i zawodowe dla mieszkanek lokalnych wiosek. Na miejscu działa także przedszkole.

Drugim zwycięskim projektem jest ogólnopolski program edukacyjny „eduBudzik – nakręcamy edukację”. W jego ramach blisko 500 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z 7 województw wyjechało na specjalnie przygotowane ekspedycje naukowe do Warszawy i Krakowa. Wzięli oni udział m.in. w wykładach i warsztatach zorganizowanych na prawdziwych uniwersytetach. Aby utrwalić efekty edukacyjne, w szkołach biorących udział w ekspedycjach przeprowadzono również warsztaty poświęcone motywacji dla wszystkich rodziców oraz nauczycieli. W ten sposób wsparciem objęto całe środowisko ucznia – zarówno szkołę jak i dom.

-Ale sam pomysł na projekt, to dopiero preludium, główne skrzypce zawsze grają ludzie: wrażliwi, z energią, umiejący dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Nowa Era od lat ma szczęście właśnie do takich osobowości! W ubiegłym roku nasi wolontariusze przepracowali podczas różnorodnych akcji ponad 3000 godzin! – komentuje prezes Magdalena Duszyńska-Walczak.

Kapituła konkursu doceniła zwycięskie projekty także za ich innowacyjność. Jak mówi Piotr Wikarek ze Stowarzyszenia Navegadores, (które nominowało Nową Erę do tej nagrody) łączenie społecznej odpowiedzialności biznesu z pomocą rozwojową powinno stać się obowiązującą normą. – Nowa Era dostrzegła wartości płynące z zaangażowania biznesu oraz swoich pracowników w pomoc i to nie tylko w Polsce. Swoim działaniem wydawnictwo pokazało globalne podejście do globalnych wyzwań związanych z dostępem do edukacji. To niezwykle cenne i tym bardziej cieszy, że te wysiłki zostały uhonorowane tytułem Dobroczyńcy Roku – komentuje Wikarek.”