Deloitte wspiera równy dostęp do edukacji

Firma doradcza Deloitte wsparła program stypendialny Fundacji Uniwersytet Dzieci skierowany do uczniów z najbardziej potrzebujących rodzin. Dzięki darowiźnie dwadzieścioro uczniów będzie mogło uczestniczyć w zajęciach na Uniwersytecie Dzieci w najbliższym roku akademickim.

To kolejny etap współpracy Fundacji z Deloitte. Wcześniej eksperci firmy przeprowadzili około 200 warsztatów dla ponad 4000 dzieci, m.in. o tym skąd się biorą pieniądze, czym jest budżet i dlaczego trzeba płacić podatki. Zajęcia w biurach Deloitte w największych polskich miastach to część globalnego programu edukacyjnego Deloitte WorldClass. Jego autorzy chcą pomagać młodym ludziom w przygotowaniach do wejścia na rynek pracy. W ciągu 13 lat jego zasięgiem ma zostać objętych 50 mln osób na świecie.

Równy dostęp do edukacji

Firmę doradczą Deloitte i Fundację Uniwersytet Dzieci łączy wiara w potrzebę wzmacniania edukacji pozaszkolnej w Polsce. Poprzez zabawę i przekazywanie wiedzy w przyjazny sposób, najmłodsi mogą szybciej i skuteczniej się uczy, a nauka zmienia się w przyjemność.

Dzięki Internetowi dzieci mają dostęp do informacji, co sprawia, że chętniej sięgają po wiedzę wychodzącą poza podstawy programowe i konfrontują ją z informacjami przekazywanymi w szkole przez nauczycieli.

– Każde dziecko, niezależnie od tego z jak zamożnej rodziny pochodzi, ma prawo do poszukiwania pasji, rozwijania talentów, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Rolą dorosłych jest pomóc im, aby jak najlepiej mogły zrozumieć otaczający je świat i wejść w dorosłość pewnym krokiem. Rozumiemy potrzebę uświadamiania wszystkim dzieciom oraz ich rodzicom korzyści płynących z edukacji pozaszkolnej. Cieszymy się, że prowadzone dotychczas przez naszych ekspertów zajęcia spotkały się z tak dużym zainteresowaniem dzieci – mówi Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte w Polsce.

Pieniądze to nie wszystko

Deloitte wspiera edukację, w szczególności w obszarze ekonomii i finansów, ale rozszerzanie zakresu tematycznego o wszelkie pozaekonomiczne zagadnienia postrzega jako dużą korzyść. W tym roku firma doradcza przekazała darowiznę dla Fundacji Uniwersytet Dzieci, dzięki której dwadzieścioro uczniów będzie mogło uczestniczyć w zajęciach na Uniwersytecie Dzieci w roku akademickim 2019/2020.

Zajęcia będą prowadzone na pięciu różnych kierunkach, przez naukowców, specjalistów z różnych dziedzin, artystów i przedsiębiorców dla uczniów w grupach wiekowych od 6 do 16 lat. – Nie ma lepszej formy zdobywania wiedzy niż czerpanie jej od praktyków. Młody człowiek musi zobaczyć, poczuć, uwierzyć w to, że czymś warto się zainteresować. Na Uniwersytecie Dzieci wykładowcami są właśnie tacy nauczyciele, którzy z pasją i błyskiem w oku mówią o tym, czym sami żyją na co dzień. Wiem też, że jest to dla nich duże wyzwanie, ale też, jak sami przyznają, doskonała zabawa – mówi Anna Grąbczewska, prezes Fundacji Uniwersytet Dzieci.

Pieniądz, czyli co?

Deloitte rozpoczął współpracę z Fundacją Uniwersytet Dzieci w 2017 roku. Od tej pory eksperci firmy doradczej i przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji przeprowadzili w sumie ponad 200 interaktywnych warsztatów dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w obszarach takich jak podatki i doradztwo prawne, audyt, konsulting czy zarządzanie ryzykiem.

Podczas zajęć prowadzonych w biurach firmy dzieci dowiedziały się w jaki sposób ludzie płacili, zanim powstały pieniądze, jak wyglądały one dawniej, co to jest handel barterowy, a także jakie formy płatności mamy do dyspozycji dzisiaj. Eksperci odpowiadali również na pytania, skąd każda firma czerpie przychody, jakie ponosi koszty, na jakiej zasadzie działa budżet firmy, a także dlaczego, mimo że płacimy podatki, nie zawsze wystarcza pieniędzy z budżetu państwa. Dzieci oceniły jakość warsztatów i efektywność prowadzących na 94 proc. czyli „super”.

– To jest wspaniały wynik, a doceniamy go tym bardziej, że to ocena dzieci, a więc najszczerszych i najbardziej wymagających odbiorców – mówi Tadeusz Dulian, Starszy Menedżer w Deloitte Private. – Nasi eksperci skrupulatnie przygotowywali się do każdego takiego spotkania i wkładali w nie całe serce. Przyznają, że rozmowa z kilkulatkami o ekonomii dla wielu była sporym wyzwaniem, bo wytłumaczenie dziecku, czegoś co trudno jest pojąć dorosłym i wykształconym osobom, wcale nie jest łatwe. Tak więc Uniwersytet Dzieci okazuje się być niezłą szkołą także dla dorosłych – dodaje ekspert.

Równe szanse w dostępie do szeroko rozumianej edukacji są dla Deloitte jednym z kluczowych czynników usprawniania edukacji w Polsce. Zaangażowanie firmy w pracę Uniwersytetu Dzieci i wsparcie Fundacji wpisuje się w działający od 2017 roku globalny program WorldClass, który wspiera edukację najmłodszych i rozwój kwalifikacji zawodowych. Wszystko to dzieje się we współpracy ze szkołami, biznesem, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi po to, by jak najlepiej przygotować lokalne społeczności do korzystania ze zdobyczy gospodarczych. Do 2030 roku zasięgiem programu ma być objętych 50 mln ludzi na świecie.