Grosz za uśmiech w PKO BP

fot. Pixabay.com

W części placówek PKO Banku Polskiego trwa pilotaż rozwiązania, które liczy uśmiechy klientów i doradców. Jego zadaniem jest zbadanie wpływu uśmiechów na jakość obsługi klientów i motywację pracowników dzięki wspieraniu wspólnego celu charytatywnego.

W pilotażu bierze udział kilkanaście oddziałów w całej Polsce. Zostały one wyposażone w specjalne sensory liczące uśmiechy doradców oraz klientów. W trakcie rozmowy z klientem pracownik otrzymuje punkty za uśmiech, które potem może wymienić na nagrody.

Z drugiej strony liczone są też uśmiechy klientów dzięki którym wspierane są lokalne cele charytatywne przy udziale Fundacji PKO Banku Polskiego. Jeden uśmiech klienta to jeden grosz dla potrzebujących. Stanowiska obsługi zliczające uśmiechy oznaczone są żółtym balonem.

– Jako organizacja otwarta na innowacje, bank nie ogranicza się wyłącznie do wdrożeń z zakresu technologii finansowych. Quantum CX to przykład rozwiązania, które odpowiada na zupełnie inny typ potrzeb. Budowanie nawyku okazywania uśmiechu, pozwala nam na stworzenie pozytywnej atmosfery w oddziałach banku. Zaangażowanie obydwu stron – pracowników oraz klientów – jest bardzo duże. W czasie trwania testów, liczba uśmiechów doradców wzrosła o 130 procent, klientów o 78 – mówi Grzegorz Pawlicki, dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim.

Quantum CX to jedna z pierwszych firm technologicznych na polskim rynku, która połączyła możliwości sztucznej inteligencji z analizą reakcji behawioralnych klientów. Rozwiązanie zaproponowane przez startup przyspiesza proces budowy częstszego okazywania pozytywnych emocji w miejscu pracy, jak i w życiu.