Audi México produkuje samochody nie wytwarzając przy tym ścieków

0
30

Audi jest pierwszym na świecie producentem segmentu premium, produkującym pojazdy bez wytwarzania przy tej okazji ścieków. W swej fabryce w meksykańskim San José Chiapa, koncern wdrożył nowy proces uzdatniania wody. Sto procent ścieków powstających w procesie produkcji jest gromadzonych, oczyszczanych i zamienianych w czystą wodę, dostarczaną następnie do wewnętrznego obiegu fabryki. W ten sposób Audi México zapewnia zrównoważone środowiskowo wykorzystywanie wody i minimalizuje negatywne dla środowiska skutki produkcji samochodów.

 

Od lakierni do testów szczelności – woda jest niezbędna w całym procesie produkcji pojazdu. Ścieki wytwarzane w Audi México poddawane są najpierw filtracji chemiczno-fizycznej neutralizującej i usuwającej z niej cząsteczki zanieczyszczeń i metali ciężkich dostających się do nich np. w lakierni. Tak wstępnie oczyszczona woda jest następnie wraz z innymi ściekami pochodzącymi z fabryki przetwarzana w biologicznej oczyszczalni ścieków, w której rozkładają się odpady organiczne. Wreszcie połączenie ultrafiltracji i wieloetapowej odwróconej osmozy rozdziela pozostałe zanieczyszczenia – zarazki, bakterie i związki zasadowe. Oczyszczona woda wysokiej jakości zostaje ponownie skierowana do użycia na terenie fabryki Audi. Zagęszczona substancja będąca pochodną odwróconej osmozy podlega odparowaniu, a osuszone substancje stałe są usuwane. W ten sposób cztery pierścienie wyznaczyły sobie rolę pioniera technologicznego w zakresie przetwarzania i oczyszczania ścieków.

„We wszystkich naszych fabrykach podążamy za wizją produkcji samochodów, która byłaby w stu procentach neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla i zupełnie wolna od wytwarzania ścieków. W zakładach w San José Chiapa postawiliśmy milowy kamień w tym zakresie” – zaznacza Peter Kössler, członek zarządu AUDI AG ds. produkcji i logistyki. „Naszym, jako producenta samochodów obowiązkiem, jest zapewnienie rozważnego i ostrożnego wykorzystywania cennych zasobów, jakim jest również woda. Nowa metoda oczyszczania, to również nasz wkład w walkę z niedostatkiem wody w Meksyku.”

Audi México wykorzystuje oczyszczoną w ten sposób wodę w procesach produkcyjnych oraz do nawadniania zieleni na terenie fabryki. Dzięki innowacyjnemu procesowi, Audi już teraz oszczędza 100 000 m3 wody rocznie. To około ¼ rocznego zapotrzebowania fabryki. W perspektywie długoterminowej, koncern zamierza zwiększyć te oszczędności do 300 000 m3 wody rocznie.

„Tworząc nowy system oczyszczania ścieków, Audi poczyniło znaczący krok w kierunku stworzenia autonomicznego cyklu obiegu wody” – podkreśla Rüdiger Recknagel, szef wydziału ochrony środowiska w AUDI AG. „Do końca roku 2025 chcemy aż o 35 procent w porównaniu z rokiem 2010 zmniejszyć negatywne środowiskowo skutki produkcji samochodów marki Audi. Ostatnia inwestycja
w Meksyku przybliża nas do tego celu.”

By jeszcze bardziej zmniejszyć pobór wód gruntowych, na terenie fabryki wybudowano zbiornik rezerwowy o pojemności 240 000 m3. Zbiornik ten napełnia się w porze deszczowej, która w tym rejonie trwa od kwietnia do września. Deszczówka jest gromadzona, również oczyszczana i dalej wykorzystywana na terenie fabryki. „Audi México to najmłodszy zakład produkcyjny Grupy Audi. Wszyscy jesteśmy bardzo dumni z tego, że przypadła nam rola pionierów w procesie zrównoważonego odzyskiwania zasobów wodnych” – mówi Alfons Dintner, dyrektor zarządzający zakładów Audi México.

Na dowód swego zaangażowania w ochronę środowiska, Audi México zasadziło również ponad 100 000 drzew i zbudowało 25 000 zbiorników ścieków na obszarze 100 hektarów wchodzących w skład sąsiedniego miasta San José Ozumba. Dzięki temu, co roku w porze deszczowej do wód gruntowych wraca nawet 375 000 m3 wody.

Fabryka Audi México została uruchomiona w roku 2016. Produkuje model Audi Q5 trafiający na rynki całego świata.