Żywiec Zdrój wspiera inicjatywy lokalnej społeczności

Trzy kategorie, 26 nadesłanych pomysłów, 17 dofinansowanych projektów łączną kwotą 70 tysięcy złotych – zakończył się pilotażowy konkurs grantowy Żywiec Zdrój „Lokalne Inicjatywy Społeczne w gminie Jeleśnia” na Żywiecczyźnie. Program wspiera zaangażowanie społeczności lokalnych w działania na rzecz otoczenia i stanowi kolejny krok w realizacji polityki dobrego sąsiada.

Jako firma aktywnie działamy na rzecz społeczności lokalnych i troszczymy się o otaczającą nas przyrodę. Czerpiemy wodę prosto z natury, czujemy się więc zobowiązani, aby dbać o jej zasoby oraz o ludzi, którzy ją wydobywają – naszych pracowników. Żywiecczyzna jest dla nas małą ojczyzną, z którą czujemy się wyjątkowo związani, dlatego to właśnie tu został zrealizowany nasz pilotażowy program grantowy. Jestem pod ogromnym wrażeniem poziomu nadesłanych prac – był tak wysoki, że zdecydowaliśmy się na powiększenie grona grantobiorców i kwoty ich finansowania– mówi Edyta Krysiuk-Kowalczyk, Dyrektor ds. Zapewnienia Jakości, Żywiec Zdrój.

Program „Lokalne Inicjatywy Społeczne” ma na celu wsparcie organizacji pozarządowych, jednostek oświatowych i nieformalnych grup działających na terenie gminy Jeleśnia w realizacji pomysłów, które przyniosą korzyści dla mieszkańców gminy i poprawią stan środowiska naturalnego w okolicy. Zainteresowani mogli zgłaszać swoje pomysły w trzech kategoriach:

  • Integracja i aktywizacja społeczności lokalnych
  • Ekologia
  • Promocja zdrowia

Warsztaty z lokalnych tradycji, troska o lasy i gimnastyka

Najwięcej, bo aż 10 projektów, zwyciężyło w pierwszej kategorii: „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnych”. Dzięki przyznanym grantom m.in.: zostanie zorganizowany cykl warsztatów tradycji wieńczonych imprezami, w trakcie których uczestnicy zaprezentują zdobyte umiejętności, trzy pokolenia mieszkańców wezmą udział w zajęciach edukacyjno-kulturalnych, środowiska sportowo-kulturalne będą miały okazję do ściślejszej integracji w ramach pikniku sportowo-rekreacyjnego, a na terenie wsi Krzyżowa zostanie utworzona placówka kulturalno-edukacyjno-historyczna.

W ramach kategorii: „Ekologia” przyznano granty na realizację czterech projektów, do których należą: propagowanie ekologicznego pszczelarstwa na terenie gminy Jeleśnia, cykl spotkań edukacyjnych i warsztatów wędkarskich, organizacja zajęć edukacyjnych oraz prelekcji plenerowych dotyczących zasad korzystania z zasobów leśnych, a także stworzenie systemu społecznego monitoringu środowiska na terenach cennych przyrodniczo w Sopotni Wielkiej.

Dzięki grantom zostaną zrealizowane trzy projekty z kategorii: „Promocja zdrowia”: cykl warsztatów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa drogowego, zajęcia szkolne dla dzieci propagujące prawidłowe odżywianie i aktywny tryb życia oraz spotkania dietetyczne i ruchowe dla Pań, które ze względu na trudności komunikacyjne i znaczne oddalenie ich miejscowości od miasta borykają się z ograniczeniami w zakresie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.

O wszystkich nagrodzonych projektach można przeczytać na stronie konkursu: www.lis-zywiec-zdroj.pl/