Żywiec Zdrój wprowadza butelkę w 100% z przetworzonego plastiku

Wprowadzenie butelki wyprodukowanej w całości z przetworzonego materiału PET, to kolejny krok w kierunku realizacji zobowiązania środowiskowego Żywiec Zdrój. Ogłoszono je podczas ostatniego szczytu klimatycznego ONZ. Zgodnie z nim, już w 2020 roku taka sama ilość plastiku, jaką firma wprowadzi na rynek, zostanie zebrana i poddana recyklingowi. Dzięki temu surowiec będzie mógł zostać ponownie wykorzystany do produkcji kolejnych przedmiotów, w tym kolejnych butelek.

 

Plastik nigdy nie powinien trafić do środowiska naturalnego, a jednym ze sposobów zapobiegania temu, może być selektywna zbiórka i recykling. To rozwiązanie wpisujące się w ideę obiegu zamkniętego. Proces recyklingu umożliwia wielokrotne wykorzystanie surowca, co niesie ze sobą znaczące korzyści. Pozwala zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych, takich jak: ropa naftowa, energia, woda oraz ograniczyć emisję gazów cieplarnianych (tzw. „ślad węglowy”).

Mając świadomość korzyści płynących z recyklingu, Żywiec Zdrój podejmuje liczne działania na rzecz efektywnego systemu zbiórki i recyklingu butelek PET w Polsce. Wpisuje się to również w zobowiązanie ogłoszone przez firmę na ostatnim szczycie klimatycznym ONZ. Żywiec Zdrój chce swoimi działaniami dać przykład odpowiedzialnego podejścia do zagospodarowania i wykorzystania opakowań z tworzyw sztucznych. Wprowadzenie na rynek butelek wykonanych z tworzywa pochodzącego w 100% z recyklingu to dowód na to, że PET jest wartościowym surowcem: z jednej butelki po napoju można tworzyć kolejną, znacząco ograniczając przy tym wprowadzanie na rynek pierwotnego plastiku. Zastosowanie w 100% przetworzonego surowca PET w naszej nowej butelce, pozwoliło na zredukowanie zużycia ropy naftowej do zera oraz na ograniczenie emisji CO2 aż o 45% – mówi Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Żywiec Zdrój, Edyta Krysiuk-Kowalczyk.

Recykling odpowiada na współczesne wyzwania środowiskowe, wpisując się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym

Żywiec Zdrój, biorąc odpowiedzialność nie tylko za swoje produkty, ale również za wszystko, co jest z nimi związane – w tym także za opakowania. Dlatego od lat prowadzi działania wpisujące się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Wszystkie butelki wprowadzane na rynek przez Żywiec Zdrój w 100% nadają się do recyklingu. Kwadratowy kształt i zmniejszona masa butelki pozwalają na optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej w procesach dystrybucji, a co za tym idzie – na znaczące zmniejszenie ich wpływu na środowisko. Wprowadzenie na rynek butelki 100% rPET to kolejne działanie firmy, będące kontynuacją od lat realizowanej strategii, a zarazem jedno z działań wpisujących się w jej zobowiązanie środowiskowe.

Na korzyści, jakie płyną z wykorzystania rPET do produkcji opakowań zwraca uwagę również profesor Hanna Żakowska, Dyrektor COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań: Dbałość o środowisko naturalne to obowiązek i odpowiedzialność każdego z nas. Jedną z najbardziej skutecznych form tej dbałości jest odpowiednia zbiórka i segregacja odpadów, a następnie recykling. Jak wykazują oceny cyklu życia, przeprowadzane w Instytucie w latach 2011-2018, wykorzystanie rPET do produkcji butelek zmniejsza obciążenia środowiskowe związane z wytwarzaniem opakowań – np. butelka o pojemności 1,5 litra i masie 31,6 g do napojów niegazowanych z 50-procentowym udziałem rPET ogranicza negatywny wpływ na środowisko już o około 30%.

Kluczowa rola zbiórki i segregacji odpadów

Żywiec Zdrój razem z partnerami, działa na rzecz zwiększenia poziomu zbiórki i recyklingu plastikowych opakowań, tak, by w 2025 roku osiągnąć poziom powyżej 90% recyklingu butelek PET w Polsce. Firma zapowiada kolejne działania dążące do wielokrotnego wykorzystania tworzywa PET, tak by móc ograniczać ilość pierwotnego plastiku wprowadzanego na rynek.

Konieczność działań na rzecz usprawnienia systemu zbiórki i segregacji odpadów w Polsce potwierdzają inni przedsiębiorcy: Każdego dnia przetwarzamy 3 miliony sztuk butelek PET. Dzięki procesowi recyklingu, tworzywo PET zyskuje kolejne życie i znajduje szerokie zastosowanie, służąc m.in. do produkcji włóknin, taśm opakowaniowych, folii oraz preform, z których powstają butelki. Aby jednak cały proces działał efektywnie niezbędne jest właściwe segregowanie odpadów – mówi Leszek Dziopak, Prezes Zarządu IMP Polowat Sp. z o.o.