Żywiec Zdrój przekazuje zakład rozlewniczy na działania lokalnej Fundacji

Działający w Cięcinie, na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego, pierwszy zakład Żywiec Zdrój zostanie przekazany Fundacji Górom, która aktywnie działa na rzecz promocji i rozwoju lokalnej kultury. W miniony piątek, 17.12.2021r., spółka podpisała trójstronny list intencyjny z władzami Fundacji i Gminy Węgierska Górka, która wspiera te działania. W ten sposób pierwsza siedziba Żywiec Zdrój nadal będzie służyć lokalnej społeczności.

Firma Żywiec Zdrój jest silnie związana z regionem, z którego pochodzi. W Cięcinie, leżącej na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego, w 1993 roku powstała pierwsza butelka niegazowanej wody źródlanej Żywiec Zdrój. Pięć lat później, działały tu już dwa zakłady rozlewnicze. Obecnie Zarząd spółki zdecydował o przekazaniu nieruchomości na rzecz lokalnej Fundacji Górom, która będzie miała możliwość wykorzystania tego terenu i istniejących na nim budynków na cele edukacyjne, społeczne i kulturowe.

– Cięcina jest dla nas szczególnie ważna, to miejsce z którego się wywodzimy, nasz pierwszy zakład rozlewniczy. Zależało nam, by nadal służyło mieszkańcom, gdyż od początku działalności, angażowaliśmy się w ważne lokalnie potrzeby, cieszę się, że nieruchomość będzie żyła kulturą i tradycją góralską oraz edukacją ekologiczną a my będziemy mieli dokąd wracać z sentymentem – mówi Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec Zdrój.

Powrót do korzeni

Fundacja Górom, która otrzyma nieruchomość od firmy Żywiec Zdrój, prowadzi działalność m.in. w zakresie szeroko pojętej edukacji dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnowania i rozwijania tradycji kulturowych Beskidu Żywieckiego, w tym głównie kultury pasterskiej. Ze wsparciem Gminy, Fundacja będzie mogła zrealizować w byłych zakładach Żywiec Zdrój, wyjątkowy projekt edukacyjno-społeczno-kulturowy.

– Dynamiczny rozwój firmy Żywiec Zdrój stał się szansą dla lokalnej społeczności  na znalezienie zatrudnienia i poprawę warunków życia. Wiele lat działalności spółki stworzyło mocne więzi  nie tylko ekonomiczne, ale również kulturowe i emocjonalne. Przekazanie obiektów Fundacji Górom pozwoli na kontynuację lokalnej aktywności i pozwoli na zrealizowanie unikalnego projektu dla dobra lokalnej społeczności –  deklaruje Jan Stopka, prezes Fundacji Górom.

Pomysł przekazania nieruchomości Fundacji oraz stworzenie w tym miejscu centrum edukacji popierają również władze samorządowe.

– To prawdziwy powrót do korzeni. Dawniej nieruchomość w Cięcinie należała do spółdzielni „Juhas” a dziś, dzięki hojności Żywiec Zdrój, jest szansa na przywrócenie jej dawnej funkcji. Cieszy mnie ten projekt i szacunek firmy dla lokalnej społeczności. Dzięki niemu mamy szansę kultywowania naszych pięknych tradycji ale również wzbogacenia walorów turystycznych gminy – mówi  Piotr Tyrlik, wójt gminy Węgierska Górka.