Zwykłe, niezwykłe reklamówki w Biedronce

Biedronka generuje co miesiąc 5 ton odpadów z tworzyw sztucznych, w tym polietylenu. Co się z nim dzieje? Wykorzystany ponownie polietylen zyskuje kolejne życie w postaci dobrze znanych klientom toreb zakupowych typu T-shirt. Biedronka jako pierwsza w Polsce spożywcza sieć handlowa zamknęła obieg tego tworzywa. Oznacza to, że po pierwotnym wykorzystaniu materiału nie traci go z oczu, ale dba, by w nowej odsłonie mógł dalej służyć. To innowacja, która w skali działalności firmy przynosi konkretne korzyści dla środowiska i jest zauważalna praktycznie przy każdych zakupach.

Co miesiąc sieć Biedronka gromadzi ponad 5 ton odpadów z tworzyw sztucznych, pochodzą one z działalności operacyjnej sieci – są to m.in. pozostałości folii i innych opakowań zbiorczych, które trafiają tam zwrócone przez sklepy i magazyny. Dzięki zamknięciu obiegu trafiają do zakładu gospodarowania odpadami, gdzie następuje sortowanie tworzyw na konkretne materiały. Następnie część surowca polietylenu oddawana jest do jednego z dostawców sieci Biedronka, który jest jednocześnie recyklerem tego materiału.

– Każdego dnia projektując opakowania dla produktów naszych marek własnych dobieramy materiały tak, aby ułatwić segregację w punktach selektywnej zbiórki oraz w trakcie recyklingu materiałowego. Wybieramy taki materiał dla naszych opakowań, aby mógł wrócić do obiegu i ponownie stać się opakowaniem. Odpady opakowaniowe segregujemy i oddajemy do zakładów recyklingu, gdzie są przerabiane na kolejne opakowania dostarczane z produktami do naszych sklepów. W skali roku daje to ogromny zysk dla środowiska naturalnego, ponieważ zapobiegamy tym samym wprowadzaniu do obiegu kilku tysięcy ton nowego plastiku pierwotnego i minimalizujemy emisję niekorzystnych gazów do otoczenia. Podobnie czynimy z kartonami – mówi Katarzyna Grabarska, menedżerka ds. ekoprojektowania opakowań.

Surowiec pozyskany ze sklepów i centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka jest następnie przerabiany na torby typu T-shirt (są to reklamówki dostępne przy kasie, z szerokimi uszami), a te trafiają do sklepów na terenie całej Polski. Torby T-shirt są wykonane w min. 80% z surowca z recyklingu, natomiast pozostała masa to dodatki, które są wymagane w celu uzyskania odpowiedniej jakości i wytrzymałości torby. Tak przygotowana reklamówka ma o 56% niższy ślad węglowy, niż analogiczna torba wykonana w 100% z tworzywa pierwotnego.

Biedronka zachęca do wykorzystywania tych toreb wielokrotnie. Ich jakość i wytrzymałość zostały zaprojektowane tak, aby mogły służyć wielokrotnie i pomagać w codziennych zakupach, a po ich zużyciu prawidłowe segregowanie pomaga wrócić tworzywu do obiegu.

Na początku 2023 roku Biedronka wdrożyła projekt zamkniętej pętli w opakowaniach zbiorczych dla Zup z Naszej Kuchni. Odpady tekturowe ze sklepów i magazynów są odbierane przez recyklera, który w swojej strukturze ma również produkcje opakowań i w ten sposób dostarcza nowe opakowania zbiorcze do zup wykonane z odebranej od sieci Biedronka makulatury. Zmieniane są także techniki druku, czy ilość stosowanych w nim kolorów. Dzięki temu energia, woda i inne media wykorzystywane do ich produkcji są redukowane do minimum, tak samo jak emisja dwutlenku węgla związana z produkcją opakowań.

Co więcej, sieć wdrożyła standard dotyczący opakowań, zgodnie z którym wszystkie kartony stanowiące opakowania zbiorcze produktów dostarczanych do Biedronki muszą nadawać się do pełnego recyklingu. Sieć nie akceptuje opakowań z tektury, które mogą powodować trudności w procesie odzysku makulatury. Surowce do produkcji wszystkich opakowań papierowych powinny pochodzić z odpowiedzialnych źródeł, potwierdzone certyfikatem FSC® lub PEFC.

Więcej informacji na odpowiedzialna.biedronka.pl

Źródło: Biuro prasowe sieci Biedronka