Zwycięzcy II edycji CSR Masters – działaj z Henklem!

Zakończyło się głosowanie internautów w konkursie CSR Masters – działaj z Henklem! O grant w wysokości 5000 zł na realizację zgłoszonej inicjatywy walczyło osiem zespołów wyłonionych przez jury. W tegorocznej edycji najwięcej głosów zdobyły projekty: Reaguj działaj pomagaj, EBEC Challenge Gdańsk oraz SkyBot.

Konkurs CSR Masters cieszył się wielkim zainteresowaniem zarówno wśród studentów szkół wyższych jak i głosujących internautów, którzy licznie wspierali finałowe projekty. W głosowaniu online oddano łącznie ponad 16 tysięcy głosów, które wyłoniły laureatów.

Przedstawiamy trzy zwycięskie projekty pro-społeczne II edycji konkursu CSR Masters – działaj z Henklem!:

Reaguj działaj pomagajcelem projektu jest edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy i radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zorganizowanie cyklu atrakcyjnych szkoleń prowadzonych przez specjalistów dla osób w różnym przedziale wiekowym.

EBEC Challenge Gdańsk – środki z projektu zostaną wykorzystane na organizację konkursu inżynierskiego skierowanego do studentów kierunków technicznych Politechniki Gdańskiej. Połączenie wykorzystania teorii z umiejętnością kreatywnego myślenia jest cenioną wartością wśród pracodawców, a uczestnicy będą mieć okazję wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów, rozwiązując praktyczne problemy społeczne.

SkyBot – projekt zakłada budowę robota, którego wprawienie w ruch wymaga wykonywania ćwiczeń fizycznych. Autorzy projektu chcą przekazywać wiedzę z zakresu programowania oraz podstaw elektroniki, a dodatkowo walczyć ze zjawiskiem niskiej aktywności fizycznej wśród najmłodszych.

Laureaci konkursu CSR Masters otrzymają granty w wysokości 5 000 zł na realizację zgłoszonych inicjatyw. Dodatkową nagrodą jest zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami zarządu Henkel Polska, którzy podzielą się z nimi wiedzą i doświadczeniem z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.