Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podsumowuje 177 inwestycji związanych z odpowiedzialnością w biznesie. Zrealizowano je w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Konferencja kończąca projekt odbędzie się 15 lutego, w Warszawie, w Pałacu Prymasowskim.

W ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” wsparcie uzyskało 177 przedsiębiorców. Projekt został sfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i wzbudził duże zainteresowanie. Wnioski o dotację złożyło ponad 500 firm, co przełożyło się na realizację 177 projektów na terenie całej Polski. Kluczowym czynnikiem okazał się wzrost konkurencyjności wynikający z korzyści niesionych w ramach korzystania z narzędzi CSR.

Różne branże, wspólna odpowiedzialność
Beneficjenci reprezentowali zróżnicowane sektory, od przemysłu drzewnego po usługi doradcze oraz szeroką skalę działalności, zaczynając od firm lokalnych, a kończąc na międzynarodowych. Różnorodność aspektów działalności przedsiębiorstw w ramach zrealizowanych projektów to drugi czynnik związany z prowadzeniem odpowiedzialnego biznesu, często kojarzonego wyłącznie z ekologią. Te aspekty to: jakość nie tylko produktu, lecz także obsługi, zarządzanie zasobami ludzkimi, zużycie materiałów i zasobów naturalnych, gospodarowanie odpadami oraz budowanie relacji na rynku lokalnym.

Zmniejszenie kosztów, wzrost satysfakcji
Zrealizowane przez beneficjentów projekty świadczą o szerokiej gamie możliwości jakie daje nam CSR – Corporate Social Responsibility, czyli zarządzanie przedsiębiorstwem z poszanowaniem zagadnień ekologicznych, pracowniczych i społecznościowych. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną dobre praktyki stosowania CSR w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach. Przybliżony zostanie proces wdrażania doświadczenia przedsiębiorców, korzyści oraz zmiany jakie nastąpiły dzięki realizacji wskazanych projektów.

Na jakie aspekty funkcjonowania firmy wpływa CSR? Przede wszystkim, umożliwia małym i średnim firmom wypracowanie przewagi rynkowej, ułatwia pozyskanie Klientów, zwiększa satysfakcję pracowników, a co najważniejsze przekłada się na obniżenie kosztów prowadzonej działalności. –„Wdrożenie kompleksowej strategii CSR w widoczny sposób podniosło konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez znaczną poprawę jego wizerunku zarówno wewnątrz firmy jak i w jej otoczeniu zewnętrznym” – potwierdza Anna Łompieś – Kierownik Administracji Contrain.

Dialog i przejrzystość komunikacji kluczem do sukcesu
Znalezienie i rozwiązanie problemu u źródła, a nie tylko jego skutków staje się czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie całej firmy. – „Najczęstsze problemy wynikały z błędów ludzkich, które można było wyeliminować poprzez stworzenie dwukierunkowej komunikacji z pracownikami, prawdziwego dialogu” – mówi Przemysław Ciesielski, Zastępca dyrektora ds. strategii i rozwoju. Spółka zdefiniowała cel, czyli „zbudowanie długofalowego dialogu
z interesariuszami wewnętrznymi poprzez wprowadzenie trwałych zmian w procesach zachodzących w przedsiębiorstwie”. W skrócie – CK FROST to spółka prowadzona w odpowiedzialny społecznie sposób.

Gdy rozmowa to za mało warto sięgnąć po technologię. W przypadku firmy Contrain Poland rozwiązaniem sytuacji stał się „zaawansowany, interaktywny firmowy system internetowy.” Każdy z pracowników otrzymał indywidualne konto i dostęp do dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz  informacji o warunkach wykonywania umowy. Dedykowany system umożliwia komunikację z firmą, pozwala na wyrażanie opinii oraz zgłoszenie pomysłów na usprawnienia. „Portal umożliwia również składanie skarg. Aby to zrobić, wcale nie trzeba się logować do systemu – jest to możliwe w trybie całkowicie anonimowym” – mówi Anna Łompieś  Kierownik Administracji Contrain.  O sukcesie wdrożenia zmian z zakresu CSR świadczy odsetek osób korzystających z aplikacji, czyli około 70% pracowników spółki oraz zmniejszenie kosztów związanych z rekrutacją.

Podczas sesji networkingowej wykorzystanie dialogu pozwoli na nawiązanie licznych kontaktów i wymianę doświadczeń, a także na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania podczas dyskusji.

Ekologia dla ekonomii regionu
Wolontariat pracowniczy wspomagający region, czyli wydzielenie obszarów bezpiecznych do kąpieli nad Zalewem Zegrzyńskim. „Naszym celem było zachowanie lokalnego środowiska  naturalnego, a także podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska. Chcieliśmy także zaktywizować lokalne władze w zakresie dbałości o stan czystości wód powierzchniowych – mamy nadzieję, że realizacja projektu pomoże także w długim terminie poprawić stosunki pomiędzy władzą lokalną, a społeczeństwem, które będzie mogło zauważyć pozytywne skutki wspólnych działań władz i JARS” – podkreśla dr Magdalena Garbolińska, Dyrektor działu badawczo-rozwojowego Jars.

Czy odpowiedzialność się opłaca?
170 zrealizowanych inwestycji, które przyczyniły się do poprawy wpływu firm na środowisko oraz na jakość pracy. Ponadto, 170 firm posiadających obecnie dużo szerszą wiedzę z zakresu prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie, co przekłada się na wymierne korzyści nie tylko materialne, lecz także budujące pozytywny wizerunek, który często staje się kluczem do odniesienia sukcesu.

Więcej: http://www.parp.gov.pl/konferencja-csr-2