Związkowcy na męża? Kobiety wolą przedsiębiorców!

Polki uważają, że najlepszym kandydatem na męża byłby przedsiębiorca. Najgorszą partią są związkowcy – tej grupie najtrudniej byłoby zaciągnąć wybrankę przed ołtarz. Takie wnioski wypływają z badań przeprowadzonych na zlecenie Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dotyczących wizerunku przedsiębiorców.

Na przełomie września i października 2013 r. Dom Badawczy Maison i Ogólnopolski Panel Badawczy przeprowadzili badanie mające na celu zrozumienie postrzegania przedsiębiorców i związkowców na tle innych grup społecznych oraz zaufania do nich. A że chyba największym wyrazem zaufania do mężczyzny jest pójście za mąż, w badaniach zapytano o preferowany zawód przyszłego męża. Jak się okazało, najbardziej pożądanym kandydatem na męża dla polskich kobiet jest przedsiębiorca – aż 27,3% kobiet wskazało przedsiębiorcę jako najlepszego kandydata na męża dla nich samych, zostawiając w tyle lekarza (18,4%) i nie zwracając uwagi m.in. na polityków. Związkowcy są najmniej atrakcyjnym „celem” dla kobiet planujących zamążpójście – żadna respondentka nie wybrała związkowca jako preferowanego kandydata na męża/partnera dla siebie lub swojej córki – z ogólnopolskiej reprezentatywnej grupy kobiet.

W ankietach zbadano także wizerunek poszczególnych grup społecznych wśród kobiet. Spośród ośmiu badanych zawodów (lekarze, przedsiębiorcy, prawnicy, żołnierze, nauczyciele, urzędnicy, związkowcy i politycy), grupą o zdecydowanie najlepszym wizerunku wśród polskich kobiet są lekarze – 89% Polek uważa, że jest to bardzo pożyteczny zawód, a osoby go wykonujące zasługują na szacunek (71% Polek jest tego zdania). Na drugim miejscu, znaleźli się przedsiębiorcy, a dalej prawnicy i żołnierze. 71% Polek uważa, że przedsiębiorca to pożyteczny zawód. Grupami zawodowymi, które wypadły w tym rankingu najgorzej są politycy i związkowcy.  Zaledwie 14,3% Polek uważa ten zawód za pożyteczny, a 69% uważa, że nie jest to pożyteczne zajęcie.

Z badań wynika, że w przypadku zamążpójścia, decydującym czynnikiem jest status materialny – stąd wysoka pozycja przedsiębiorców. Szkoda tylko, że w ankietach nie zapytano, czy szacunek dla przedsiębiorców jest uzależniony od stosowania zasad etyki w biznesie..

Autor: NW