Znamy najlepsze artykuły na temat odpowiedzialnego biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżniło dziennikarzy oraz ekspertów CSR piszących o społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju.  W tym roku odbyła się jubileuszowa 10. edycja konkursu ,,Pióro odpowiedzialności”. Zgłoszono 65 tekstów. Najwięcej do kategorii artykuł prasowy – 28 publikacji; do kategorii artykuł ekspercki – 25; artykuł tematyczny „odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”- 12.

Prace konkursowe zostały oceniane przez jury składające się z dziennikarzy, publicystów, profesorów oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tradycją stało się zapraszanie do komisji oceniającej zwycięzców poprzedniej edycji konkursu.

Wyniki konkursu “Pióro odpowiedzialności”

Kategoria: artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane
NAGRODA GŁÓWNA – Paulina Nowosielska,  „Ciało na sprzedaż” (Dziennik Gazeta Prawna, 22.11.2019): za podjęcie tematu podmiotowego traktowania kobiet, który jest wyzwaniem nie tylko dla branży hostess, czy w ogóle branży reklamowej, ale szerszym problemem, nie tylko  miejsca pracy, ale i współczesnej kultury.

WYRÓŻNIENIE – Małgorzata Mierżyńska, „Nowa fala polskiego biznesu. 20 firm, które zmienią Polskę” (My Company Polska, 27.06.2019): za przedstawienie konkretnych rozwiązań oraz ukazanie w praktyce innych celów biznesowych niż tylko tych związanych z ekonomią głównego nurtu.

WYRÓŻNIENIE – Jakub Pawłowski, Joanna Śliwińska, „Smog jest wszędzie,  ale jeszcze nie  w prawie pracy. To powinno się zmienić ” (Dziennik Gazeta Prawna, 29.11.2019): za prezentację tematu smogu oraz wyzwań i zagrożeń z nim związanych, niewidocznych na pierwszy rzut oka.

WYRÓŻNIENIE – Paweł Strawiński, „Kapitalizm: podejście drugie” (Forbes, 13.12.2019): za pokazanie szerokiej perspektywy zmian w biznesie, ale i na świecie. Ukazanie szerszego kontekstu kapitalizmu i prezentację różnych opinii.

Kategoria: artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane
NAGRODA GŁÓWNA – prof. Anna Giza, „Czas niekonwencjonalnych wizjonerów” (Nienieodpowiedzialni, 1.03.2019): za podjęcie tematu odpowiedzialnego przywództwa, które w obliczu zupełnie nowych wyzwań społeczno-gospodarczych nabiera kluczowego znaczenia.

WYRÓŻNIENIE – Beata Skrzymowska, „Wyjść z HR-owej strefy komfortu” (Personel Plus, 1.11.2019): za ukazanie zagadnienia wykluczenia Osób Z Niepełnosprawnościami w sposób wieloaspektowy oraz prezentację nieoczywistych, ale praktycznych, rozwiązań wspierających ich zatrudnienie.

Kategoria: artykuł tematyczny ,,odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”
NAGRODA GŁÓWNA – Adam Grzeszak, „Zalani plastikiem” (Polityka, 18.06.2019): za dobrze udokumentowany materiał, ukazujący zarówno argumenty za, jak i przeciw plastikowi. Dobry styl i tempo tekstu, atrakcyjną i przystępną formę artykułu, który może zainteresować każdego odbiorcę.

WYRÓŻNIENIE – Joanna Bojańczyk, „Świat utkany z poliestru” (Rzeczpospolita Plus Minus, 5-6.10.2019): za szerokie nakreślenie problemu produkcji odzieży i konsekwencji związanych z nią dla środowiska.

WYRÓŻNIENIE – Piotr Mazurkiewicz, „Polskie firmy też już robią mięso i ser z roślin” (Rzeczpospolita, 28.08.2019): za opisanie nowego, rosnącego trendu na rynku żywności, jakim jest produkcja wyrobów bezmięsnych.

– 10. edycja konkursu ,,Pióro odpowiedzialności” zbiega się z jubileuszem 20-lecia Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Z perspektywy tych lat widzimy z roku na rok, że temat jest coraz chętniej podejmowany już nie tylko przez ekspertów, ale i dziennikarzy także głównego nurtu. Trudno przecenić rolę mediów w  upowszechnianiu wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Konkurs z kolei pokazuje,  że temat CSR w mediach rozwija się nie tylko pod względem ilościowym, ale również jakościowym. Obserwujemy coraz wyższy poziom zgłoszonych prac. W tym roku oceniliśmy 65 teksty, a nagrodzić i wyróżnić zdecydowaliśmy się łącznie 9 artykułów. Laureatom serdecznie gratuluję i zachęcam wszystkich do zapoznania się z tymi wartościowymi publikacjami – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury konkursu ,,Pióro odpowiedzialności”.

Źródło: FOB