Znamy Liderów Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Ponowne użycie urządzeń elektronicznych oraz mebli, a także biopaliwo z odpadów powstałych podczas produkcji czekolady. To tylko kilka spośród nagrodzonych projektów w konkursie Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Konkurs Stena Recycling na stałe wpisał się w kalendarz odpowiedzialnych społecznie firm. Podmioty te, w swojej codziennej działalności kierują się wartościami, dzięki którym zmniejszają negatywny wpływ na środowisko. W trzeciej edycji konkursu wzięło udział w sumie kilkadziesiąt firm i studentów.

– Konkurs Stena Recycling zachęca firmy i studentów do efektywnego i mniej schematycznego myślenia o tym, jak zwiększać pozytywny wpływ produktów i usług na otoczenie. Tego typu zachowania i strategie, uwzględniające ideę GOZ, będą miały wielkie znaczenie, gdy po pokonaniu epidemii, gospodarka zacznie się z powrotem rozpędzać. Nie zapominamy także o ważnej roli edukacyjnej konkursu. Rośnie grupa przedstawicieli młodego pokolenia, którzy świadomie wybierają produkty, usługi, a nawet profesje, zmniejszające negatywny wpływ na środowisko – mówi Piotr Bruździak, przewodniczący Jury konkursu.

Liderzy Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Oto zwycięzcy III edycji konkursu Stena Circular Economy Award. Pierwsze miejsce w kategorii Przedsiębiorcy – praktyka – otrzymała firma Orange Polska S.A. za projekt „Odnowa urządzeń multimedialnych”, w ramach którego używane routery i modemy zwrócone przez klientów po zakończeniu umowy, są odnawiane i udostępniane kolejnym abonentom.

Jako najlepszą inicjatywę w kategorii „promocja idei GOZ” Jury wyróżniło ex-aequo dwie firmy: Carrefour Polska Sp. z o.o., za akcję „Zakupy do własnych opakowań klientów” oraz STU ERGO Hestia SA za „Upcykling odpadów i organizację warsztatów z upcyklingu”. Carrefour zachęca do ograniczania jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych. W tym przypadku Jury konkursu doceniło przede wszystkim chęć kształcenia konsumenta.

Z kolei STU ERGO Hestia SA ponownie wykorzystuje części z elektroodpadów oraz odpadów pozyskanych w ramach procesu likwidacji szkód. Materiały te wykorzystywane są m.in. do tworzenia biżuterii, materiałowych etui na sprzęt elektroniczny, a nawet mebli, które następnie są użytkowane w siedzibie firmy. Jury konkursu doceniło proaktywne działania firmy związane z potrzebą zmiany modelu dotychczasowego działania.

Dodatkowe wyróżnienia

Dodatkowe wyróżnienia za wdrożone praktyki GOZ otrzymali: Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o. za zawracanie do obiegu powstałych przy produkcji czekolady odpadów poprzez wykorzystanie ich do wytwarzania zacieru, który następnie przetwarzany jest na bioetanol oraz firma Nowy Styl Sp. z o.o. za wprowadzenie dodatkowych usług naprawy, i redystrybucji niewykorzystywanych mebli oraz przetwarzanie nienadających się do dalszego użytkowania elementów.

Spośród projektów zgłoszonych przez studentów jury wybrało pomysł Justyny Bronowickiej (Uniwersytet Wrocławski) na „Sklep samozaopatrujący”, którego głównym celem jest upcykling starych ubrań oraz edukacja w zakresie ekologii i GOZ.  Dodatkowe wyróżnienia otrzymały Karolina Wodnicka z Akademii Sztuki w Szczecinie za projekt ekologicznego opakowania na kanapki oraz Magdalena Kierzek, Paulina Wielec i Amanda Nowaczyk z Politechniki Łódzkiej za projekt aplikacji służącej do rozpoznawania rodzaju odpadu i tym samym ułatwiającej skuteczny recykling.

Nagrodą dla zwycięskich przedsiębiorstw jest możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej m.in. audytu środowiskowego, planu ekoedukacji, szkolenia środowiskowego czy dotyczącego transportu odpadów niebezpiecznych. Studenci otrzymują laptopy oraz grant w wysokości 10 000 zł na realizację zgłoszonego pomysłu.