Znamy laureatów Konkursu Raporty Społeczne 2015

W 9. edycji konkursu Raporty Społeczne najlepiej dane niefinansowe zaraportowały CEMEX Polska,  ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych, Bank Zachodni WBK, Castorama Polska. Wyniki ogłoszone zostały 7 grudnia w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Organizatorami „Raportów Społecznych 2015” są Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznes, firmy: Deloitte i SGS.

Temat raportowania danych niefinansowych przeżywa renesans w Polsce za sprawą przyjęcia przez Unię Europejską w 2014 roku dyrektywy ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności. W ten sposób od 2017 roku niektóre, największe firmy będą zobowiązane prezentować swoje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu lub przynajmniej wyjaśniać ich brak. Mobilizuje to firmy do wcześniejszego przygotowania się na nowe regulacje. Postęp w tym zakresie widać w konkursie Raporty Społeczne, do którego w tym roku wpłynęła rekordowa liczba raportów społecznych – 37, w tym aż 10 z nich to raporty firm wydane po raz pierwszy.

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest od 2007 roku. Obecną 9. już edycję przygotowują Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firmy Deloitte i SGS. Konkurs ma na celu szerzenie idei raportowania niefinansowego i prezentację dobrych praktyk w tym zakresie. Swoją nagrodę przyznaje jury główne, dziennikarze i internauci, wręczane są także wyróżnienia. W tym roku ogłoszenie wyników odbyło się 7 grudnia w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

– Wdrożenie procesu raportowania społecznego, a potem ostatecznie wydanie raportu czy to wersji publikacji drukowanej czy online pozostaje dużym wyzwaniem dla firm i organizacji. Potwierdza to jednak dojrzałość w zakresie społecznej odpowiedzialności, komunikacji z interesariuszami, poszanowania środowiska naturalnego. To właśnie te niefinansowe kwestie zaczynają nabierać coraz większego znaczenia w ocenie spółek, organizacji, instytucji. Bowiem odpowiedzialność dotyczy szerokiego grona podmiotów działających na rynku, o czym przypomina od 15 Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zresztą nie tylko przypomina, ale samo daje przykład – wydaliśmy w tym roku kolejny raport społeczny za lata 2013-2014 (raport.odpowiedzialnybiznes.pl). Z doświadczenia mogę więc zapewnić, że warto – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury głównego konkursu.

Nagroda jury
Osoby oceniające raporty społeczne w konkursie to eksperci biznesu, społecznej odpowiedzialności, reprezentanci instytucji biznesowych, świata nauki, administracji publicznej. Jurorzy wyboru najlepszego raportu dokonują w oparciu o trzy kryteria: kompletności, wiarygodności, komunikacji.
Nagrodę główną w 2015 roku zdobył: „Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2013-2014”, CEMEX Polska Sp. z o. o.
Wyróżnienia odebrali: „Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2014”, Bank Zachodni WBK S.A. oraz „Zintegrowany Raport Roczny 2014 Grupy LOTOS S.A. – Współpraca inspiruje zmiany”, Grupa LOTOS S.A.

Najlepszy debiut
W tej kategorii zwycięża raport przygotowany przez firmę lub organizację po raz pierwszy. O jego przyznaniu decyduje jury główne konkursu. Najlepiej zadebiutował w tym roku: „Raport Odpowiedzialności Społecznej Castorama Polska 2013-2014”,
Castorama Polska Sp. z o.o.

Nagroda dziennikarzy
Obok jury głównego swoją nagrodę przyznaje jury dziennikarskie. Znajdują się w nim przedstawiciele mediów, w tym roku: Brief, PAP Biznes, Dziennik Gazeta Prawna, Forbes, Program III Polskiego Radia, Rzeczpospolita, MUZO.FM, Ekologia i Rynek, Gazeta Wyborcza. Dziennikarze za najlepiej opracowany raport uznali: „Zintegrowany raport społeczny 2014. Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy”, ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych. Wyróżnienie przyznali: „Raport Społeczny Spółki Polskie LNG”,
Polskie LNG S.A.

Nagroda internatów
W głosowaniu przez stronę raportyspoleczne.pl internauci wyłaniają zwycięzcę tej kategorii. W tegorocznej rywalizacji najwięcej głosów oddanych zostało na: „Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2014”, Bank Zachodni WBK S.A.

Wszystkie raporty zgłoszone do tegorocznej edycji znajdują się w BIBLIOTECE RAPORTÓW na stronie raportyspoleczne.pl

– Od kilku lat obserwujemy rosnący poziom jakości raportów zgłaszanych do konkursu. Mamy świadomość, że jury co roku staje przed coraz trudniejszym zadaniem. Tym bardziej cieszy nas, że w 2015 r. główną nagrodę przyznano firmie Cemex, a wyróżnienia – Bankowi Zachodniemu WBK i Grupie Lotos. Zwycięskie sprawozdania to nie tylko bardzo dobrze przygotowane raporty, zgodne z wytycznymi GRI, ale także dokumenty, które w rzetelny sposób pokazują biznes i związane z nim szanse oraz wyzwania, dzięki czemu są cennym źródłem informacji dla interesariuszy, zwłaszcza inwestorów – mówi Irena Pichola, Partner Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej. – Wierzymy, że te dobre praktyki raportowania sprawią, że środowisko inwestorskie coraz bardziej będzie doceniało wagę i znaczenie danych pozafinansowych dla podejmowania rzetelnych decyzji dotyczących danej spółki – dodaje.

– W ostatnich latach w Polsce obserwujemy pewną pozytywną zmianę w podejściu do raportowania społecznego. Raporty CSR nie są już wyłącznie dokumentem informacyjnym dla interesariuszy, ale stają się integralnym elementem świadomego zarządzania społeczną odpowiedzialnością firmy. Zarządzania, w którym istotny jest nie tylko końcowy efekt, ale sam proces raportowania, wybór tematów, czy ocena osiąganych rezultatów. Warto w tym miejscu zauważyć, że racjonalne podejście i oczekiwanie skuteczności nie są już wyłącznie domeną zagadnień środowiskowych, dla których łatwo było wykazać poprawę. Powoli normą staje się mierzenie i raportowanie efektów tak – wydawałoby się – ulotnego zagadnienia, jak zaangażowanie społeczne, a coraz więcej firm wykorzystuje do tego Model LBG, czego przykłady można znaleźć w wielu raportach zgłoszonych do tegorocznej edycji Konkursu Raporty Społeczne – podsumowuje Małgorzata Greszta, SGS Sustainability Services Manager.

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest od 2007 roku, a jego celem jest szerzenie idei raportowania niefinansowego i pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Jury wyróżnia firmy, które podejmują dialog z interesariuszami i w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny prezentują swoje dokonania w publikowanych raportach.