Znaczenie edukacji dla zdrowia przyszłych pokoleń

Rola edukacji – zarówno rodziców, jak i lekarzy pediatrów – w zakresie prawidłowego żywienia niemowląt i małych dzieci jest kluczowa dla zdrowia przyszłych pokoleń. Opiekunowie popełniają błędy w żywieniu najmłodszych w okresie 1000 pierwszych dni życia. Jednak dzięki konsekwentnej edukacji, w tym również ponad 20-letniej działalności Fundacji NUTRICIA, widać szansę na poprawę tej sytuacji. Aż 67% rodziców dzieci w wieku 5-36 miesięcy zna ideę 1000 pierwszych dni życia i zależność między żywieniem dziecka w pierwszych latach życia a jego obecnym i przyszłym stanem zdrowia. Ta świadomość przekłada się na pozytywne zmiany w sposobie żywienia najmłodszych.

 

Fundacja NUTRICIA, jako jedna z pierwszych tego rodzaju organizacji w Polsce, od 1996 roku realizuje przedsięwzięcia w obszarze edukacji żywieniowej i badań naukowych nad wpływem sposobu żywienia na zdrowie. Misja Fundacji została sformułowana jako „ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie”. Te działania są realizowane w trzech obszarach: badań naukowych z zakresu żywienia człowieka, edukacji związanej z żywieniem oraz partnerstwa na rzecz zmiany społecznej w obszarze żywienia.

Działania dla zmiany postaw

Jak podkreśla med. dr med. N. med. Hanna Szajewska, Kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: „Przede wszystkim trzeba uczyć rodziców, szczególnie tych, którzy zostali nimi po raz pierwszy i są narażeni na otrzymywanie zbyt wielu sprzecznych informacji dotyczących żywienia ich dzieci, co tworzy szum informacyjny. Jest to tak ważne, ponieważ błędy żywieniowe, takie jak zbyt wczesne odstawianie niemowlęcia od piersi, rozszerzanie diety przed 17. Tygodniem życia lub po 26. Tygodniu czy podawanie małym dzieciom dosalanych lub dosładzanych posiłków często wynikają z nadmiaru informacji, na jaki są narażeni rodzice. Dostępne informacje (bardziej lub mniej wiarygodne) często są ze sobą sprzeczne, co sprawia, że dla rodziców prawidłowe postępowanie żywieniowe na tym etapie staje się prawdziwym wyzwaniem”. Właśnie dlatego Fundacja NUTRICIA realizuje działania mające na celu edukację zarówno rodziców, jak i pracowników ochrony zdrowia, realizuje kampanie i programy edukacyjne, a także organizuje warsztaty i seminaria dla młodych badaczy.

Tradycja badawcza

Fundacja od początku swojej działalności rokrocznie organizuje konkurs na granty badawcze dla naukowców zajmujących się żywieniem człowieka. Poza tym inicjuje i finansuje badania dotyczące sposobu żywienia niemowląt, małych dzieci oraz kobiet karmiących. Ostatnie z nich – „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku od 5. do 36. miesiąca życia” – zostało zrealizowane w 2016 roku przez Instytut Matki i Dziecka. Jego wyniki stanowią ważny krok w podsumowaniu skuteczności dotychczasowych i planowaniu kolejnych działań edukacyjnych skierowanych przede wszystkim do rodziców. Badania inicjowane przez Fundację NUTRICIA to jedyne kompleksowe i konsekwentnie prowadzone w naszym kraju projekty na tak szeroką skalę.

Rola programów edukacyjnych

„Warto podkreślić ogromną rolę programów edukacyjnych. Dzięki szerokiemu dotarciu do rodziców i ich edukacji możemy uniknąć powielania błędów żywieniowych, a tym samym, może nie całkowicie wyeliminować, ale w znaczącym stopniu zmniejszyć ryzyko występowania wielu poważnych chorób u ich dzieci w przyszłości” – dodaje prof. Szajewska.

Od początku swojej działalności Fundacja konsekwentnie podejmuje kolejne działania na rzecz zdrowia i nauki. Kluczową rolę w tym zakresie pełnią programy edukacyjne, prowadzone przy wsparciu ekspertów (lekarzy, położnych, dietetyków):

  • ogólnopolski program „1000 pierwszych dni dla zdrowia” edukujący o roli prawidłowego żywienia w okresie 1000 pierwszych dni życia dziecka, liczonym od poczęcia przez pierwsze lata;
  • program „Czym skorupka za młodu…” dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii oraz studentów medycyny zainteresowanych pediatrią, którym zależy na zdobyciu najświeższej wiedzy z zakresu: żywienia niemowląt i małych dzieci, medycyny opartej na danych naukowych (EBM) i komunikacji z pacjentem;
  • przeznaczony dla pracowników żłobków i przedszkoli program „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, którego celem jest m.in. podkreślenie istotnej roli żywienia oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci, ich rodziców i pracowników żłobków oraz przedszkoli.

Edukacja lekarzy pediatrów

Opinie i porady lekarzy pediatrów stanowią dla rodziców wiarygodne źródło informacji. Bardzo często na ich podstawie komponują oni dietę swoich dzieci. Dlatego właśnie tak istotne jest, aby pediatrzy czy lekarze rodzinni mieli dostęp do najnowszych danych nt. żywienia najmłodszych oraz aby w jasny sposób przekazywali tę wiedzę rodzicom. W celu edukacji młodych lekarzy Fundacja NUTRICIA zorganizowała już 17 edycji kursu medycyny opartej na danych naukowych Evidence-Based Medicine (EBM). Są to seminaria realizowane w formie wykładów dla młodych naukowców i klinicystów. Dzięki nim nabywają oni wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań, prezentacji wyników i ich właściwej interpretacji. Umiejętność prawidłowego czytania wyników badań jest niezbędna w praktyce lekarskiej.

 

Więcej: www.fundacjanutricia.pl