„Złota tarcza” dla „Pszczelich hoteli” Carrefour Polska

5 października 2017 r. w trakcie uroczystej gali II edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 celów” w Poznaniu, Carrefour Polska otrzymał „Złotą Tarczę”. Nagroda została przyznana za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii przedsiębiorstwa i fundacje korporacyjne dla filmu „Pszczele hotele od Carrefour”, który prezentuje działania sieci handlowej w zakresie ochrony bioróżnorodności oraz wspierania miejskiego pszczelarstwa.

 

Nagrodzony „Złota Tarczą” film powstał, aby propagować działania z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu, które firma Carrefour Polska zainicjowała w sierpniu 2016 r. Na dachach budynków, w których znajdują się sklepy Carrefour, zainstalowano wówczas pierwszych 20 „Pszczelich hoteli” dla owadów żyjących w miastach. Specjalne ule dla pszczół zlokalizowane na dachach sklepów Carrefour dają schronienie od deszczu i zimna dla całych rodzin tych pożytecznych owadów. Celem akcji zainicjowanej i realizowanej przez Carrefour Polska jest pomoc w ochronie pszczół w środowisku miejskim, jak również wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej ochrony bioróżnorodności i miejskiego pszczelarstwa. Sieć „Pszczelich hoteli” rozwijana jest w partnerstwie z firmą „Pszczelarz Kozacki”, a patronem inicjatywy jest UNEP/GRID Warszawa.

Nagroda dla filmu „Pszczele hotele od Carrefour” , którą przyznało profesjonalne jury II edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 celów”, jest dla naszej firmy bardzo cenna. Stanowi dowód na to, że warto realizować kompleksowe inicjatywy CSR, które przyczyniają się do ochrony bioróżnorodności. Carrefour Polska pragnie minimalizować swój wpływ na otaczające je środowisko naturalne, wykorzystując potencjał swoich sklepów. Do tej pory powstało już 28 „Pszczelich hoteli” i planujemy stale zwiększać ich liczbę – powiedziała Barbara Kowalska, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Carrefour Polska.

„Pszczele hotele” to dobra praktyka CSR, która efektywnie realizuje aż dwa Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDG’s), które promuje Festiwal Filmów Odpowiedzialnych w Poznaniu. Inicjatywa Carrefour mająca na celu ochronę pszczół przyczynia się do realizacji Celu nr 13 – działania w celu przeciwdziałaniu zmianom klimatu i ich skutkom oraz Celu nr 15 – ochrona, przywrócenie oraz promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczanie pustynnienia, powstrzymywanie i odwracanie procesu degradacji gleby oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej. Inicjatywa Carrefour Polska, znalazła się także w raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”.

Film „Pszczele hotele od Carrefour” nagrodzony „Złotą tarczą” podczas gali II edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 celów” jest dostępny na kanale YouTube Carrefour Polska: