Zielona transformacja polskiego systemu energetycznego według PKO Banku Polskiego

Materiał partnera głównego II Kongresu ESG

Kluczową rolę we wspieraniu inwestycji w odnawialne źródła energii odgrywa sektor finansowy. PKO Bank Polski – lider sektora bankowego angażuje się w zielone projekty, szczególnie w zakresie energetyki wiatrowej i słonecznej. Bank jest sprawdzonym partnerem w kredytowaniu zielonych inwestycji, konsekwentnie realizuje swoją politykę finansowania OZE, aktywnie uczestniczy w transformacji polskiego systemu energetycznego i ogranicza negatywny wpływ własnej działalności operacyjnej na środowisko.

Wsparcie budowy pierwszej wielkoskalowej farmy solarno-wiatrowej w Polsce

PKO Bank Polski jest w konsorcjum trzech banków, które udzieliły kredytów w łącznej kwocie 776 mln zł na budowę farmy solarno-wiatrowej Kleczew Solar & Wind. PKO Bank Polski udostępni 33 proc. kwoty kredytów zapewnionych przez konsorcjum banków. Udział PKO Banku Polskiego w tym projekcie OZE wpisuje się w realizację strategii banku na lata 2023-2025 w zakresie bycia liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym.
Kleczew Solar & Wind to pierwsza w Polsce wielkoskalowa farma solarno-wiatrowa o mocy ponad 200 MW. Została zlokalizowana na terenach pokopalnianych w gminie Kleczew, w województwie wielkopolskim. Farma Kleczew Solar & Wind będzie jednym z największych parków odnawialnej energii w Europie Środkowo-Wschodniej, a także pierwszym w Polsce wielkoskalowym projektem łączącym energię solarną i wiatrową. W pierwszym etapie projektu, którego budowa już ruszyła, do sieci przyłączonych zostanie 193 MWp paneli fotowoltaicznych oraz ok. 12 MW turbin wiatrowych. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii, w tym nowoczesnych paneli fotowoltaicznych n-type, energia generowana w elektrowni w Kleczewie będzie odpowiadać zapotrzebowaniu ok. 100 tys. gospodarstw domowych. W kolejnych etapach rozbudowy elektrownia może zostać powiększona do ok. 250 MWp w części solarnej oraz o dodatkowe turbiny wiatrowe i magazyny energii. Energia z farmy w Kleczewie popłynie do odbiorców już w tym roku.

Finansowanie projektów z obszaru energetyki wiatrowej

Inwestycje w OZE to trend, który widać w decyzjach biznesowych PKO Banku Polskiego. Bank uczestniczy w finansowaniu projektu Parku Wiatrowego Baranów-Rychtal, w ramach którego zainstalowanych zostanie 11 turbin wiatrowych o łącznej mocy 42,6 MW. Działając w konsorcjum instytucji finansowych bank podpisał również umowę na finansowanie projektu Farmy Wiatrowej Grabowo, w ramach którego zainstalowanych zostanie 20 turbin wiatrowych o łącznej mocy 44 MW. Przykładem innego projektu sfinansowanego przez PKO Bank Polski w konsorcjum z innymi bankami jest portfel OZE należący do Qair, niezależnego producenta energii odnawialnej. Finansowanie zostało przeznaczone na budowę portfela 4 projektów wiatrowych i 29 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 106 MW.

Finansowanie projektów fotowoltaicznych

Lider polskiego sektora bankowego znalazł się też w konsorcjum banków, finansujących portfel elektrowni słonecznych Grupy R.Power, największego polskiego dewelopera projektów fotowoltaicznych. Finansowanie zostanie przeznaczone na budowę elektrowni słonecznych o łącznej mocy 299 MWp. Również w konsorcjum bank udzieliły kredytu inwestycyjnego na budowę farmy fotowoltaicznej na terenie Wielkopolski o mocy zainstalowanej 70 MWp.

PKO Bank Polski współfinansuje ponadto budowę Farmy Zwartowo, największej farmy fotowoltaicznej w Polsce i w tej części Europy. Farma o mocy 204 MW w pierwszej fazie inwestycji, a docelowo 286 MW, wytworzy w ciągu roku ok. 270 GWh zielonej energii. Farma zlokalizowana na Pomorzu będzie miała powierzchnię 300 ha, a docelowo będzie dostarczała zieloną energię do ok. 153 tys. gospodarstw domowych.

Bank uczestniczy też w finansowaniu budowy farmy fotowoltaicznej w gminie Miłkowice (woj. dolnośląskie). Łączna moc instalacji powstającej farmy fotowoltaicznej ma osiągać 113 MWp, czyli będzie ona jedną z największych w Polsce.

PKO Bank Polski – organizacja zmieniająca się w duchu ESG

PKO Bank Polski stara się osiągać cele biznesowe w taki sposób, aby wpływ jego działalności operacyjnej i produktowej na zmiany klimatyczne był jak najmniejszy. W ciągu kliku minionych lat bank m.in. rozpoczął uwzględnianie ryzyk ESG w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych oraz zaktualizował politykę kredytową dla sektorów wysokoemisyjnych. Wdrożył także Politykę Odnawialnych Źródeł Energii. Ponadto przyjął ambitne cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z założeniami obecnej strategii PKO Bank Polski pracuje nad wdrożeniem unikalnych rozwiązań z zakresu finansowania transformacji energetycznej, aby wpierać konkurencyjność polskich firm w obliczu wysokich cen energii, wymagań biznesowych i regulacyjnych.