Zespół ds. Strategii Europa 2020 o celach polityki energetyczno-klimatycznej

Polityka klimatyczno-energetyczna do 2030 r. to główny temat obrad Zespołu ds. Realizacji Strategii Europa 2020, które odbyły się 7 listopada 2014 r. W spotkaniu wziął udział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, podsekretarz stanu w MG Grażyna Henclewska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Marcin Korolec.

Wicepremier Piechociński przypomniał, że 23-24 października 2014 r. odbył się szczyt Rady Europejskiej ws. ram polityki klimatyczno-energetycznej. – W ocenie Rady Europejskiej kraje UE poczyniły znaczne postępy w realizacji unijnych celów co do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej i zwiększania udziału energii ze źródeł odnawialnych – powiedział.

Dodał także, że akceptując kompromis, Polska nie wzięła na siebie dodatkowych obciążeń związanych z realizacją unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. – Przy podejmowaniu decyzji odnośnie redukcji emisji, należy uwzględnić sytuacji rynkową państw –powiedział -. Kładziemy także nacisk na zachowanie spójności pomiędzy polityką energetyczną i klimatyczną oraz priorytetami gospodarki. Redukcja emisji nie może bowiem odbywać się kosztem konkurencyjności przemysłu – zaznaczył.

Wiceminister Henclewska poinformowała ponadto, że 31 października 2014 r. zakończyły się prowadzone przez KE konsultacje społeczne w sprawie strategii „Europa 2020”. – Polska przekazała do Komisji stanowisko w ramach konsultacji. Zostanie ono opublikowane na stronach KE oraz Ministerstwa Gospodarki – dodała.

Zespół przyjął także informację z wykonania Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” w Polsce (w okresie styczeń – sierpień 2014 r.).

Źródło: Ministerstwo Gospodarki