Zespół ds. CSR o przyszłych działaniach na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu

Dyskusja nad Planem Działania Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw i omówienie dotychczasowych prac grup roboczych to główne tematy IV posiedzenia Zespołu ds. CSR, które odbyło się 8 czerwca 2015 r. w Ministerstwie  Gospodarki. Spotkaniu przewodniczyła podsekretarz stanu w MG Grażyna Henclewska.

Podczas posiedzenia o swoich działaniach poinformowały Grupy Robocze Zespołu: grupa ds. edukacji i upowszechniania CSR, grupa ds. monitorowana trendów CSR oraz grupa ds. zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Jak podkreśliła wiceminister Henclewska, Ministerstwo Gospodarki bardzo docenia zaangażowanie członków grup roboczych i z zadowoleniem stwierdza, że efekty tych prac zmierzają w kierunku wypracowania konkretnych projektów i rekomendacji.

Istotnym punktem obrad była także dyskusja nad projektem Planu Działania Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, który będzie pełnić funkcję Krajowego Planu Działania na rzecz CSR – Propozycje grup roboczych do Planu Działania stanowić będą punkt wyjścia do dalszych prac Zespołu – zaznaczyła wiceminister Henclewska.

Wiceminister Henclewska przypomniała także, że podczas ostatniego posiedzenia Zespołu 23 lutego 2015 r. poruszona została kwestia potrzeby kontynuacji działań zmierzających do dalszego skutecznego wdrażania zasad idei CSR na poziomie regionalnym. – Istotna rola należy w tym względzie także do administracji. Aktywny udział firm w życiu danego regionu, wspieranie inicjatyw społecznych oraz ścisła współpraca z władzami samorządowymi mogą ułatwiać przedsiębiorstwom zakorzenienie w danej społeczności lokalnej – stwierdziła.

W ramach cyklu prezentacji dokonań firm doświadczonych w prowadzeniu społecznie odpowiedzialnej działalności, działania specyficzne dla branży produkcji materiałów budowlanych przedstawiła spółka CEMEX Polska, nagrodzona przez Ministerstwo Gospodarki w Konkursie „Raporty Społeczne” w 2011 r. Podczas spotkania członkowie Zespołu mieli także możliwość poznać rezultaty inauguracji IV Etapu projektu Wizja Zrównoważonego rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki