Zawalcz o grant z ANWILU

 Fundacja ANWIL dla Włocławka zaprasza do udziału w III edycji konkursu grantowego. Dofinansowanie o maksymalnej wartości 30 tysięcy złotych czeka na pomysłodawców najlepszych inicjatyw skierowanych do włocławian. Wnioski przyjmowane są do 10 lutego 2017 r.

ANWIL, za pośrednictwem swojej fundacji korporacyjnej, już po raz trzeci ogłosił konkurs grantowy. W jego najnowszej edycji premiowane będą szczególnie inicjatywy edukacyjne, a także te uwzględniające integrację międzypokoleniową pomiędzy młodymi mieszkańcami Włocławka a seniorami, co ma umożliwić dzieciom i młodzieży korzystanie z wiedzy oraz doświadczenia osób starszych.

W ramach poprzedniej edycji konkursu do lokalnych organizacji pozarządowych trafiło pół miliona złotych na realizację 37 autorskich inicjatyw. Fundacja ANWIL dla Włocławka w 2016 roku, poza przyznaniem grantów, kontynuowała realizację programu „Wesołe wakacje”, po raz drugi przyznała także stypendia uzdolnionej młodzieży oraz zakończyła program  „Aktywni 50+”, którego głównym celem było wykorzystanie potencjału włocławskich seniorów, ich pasji i zainteresowań.

W ubiegłym roku Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła również dwa nowatorskie projekty: edukacyjny „Uczę się z ANWILEM”, mający na celu popularyzację wśród młodych ludzi nauk ścisłych oraz pedagogiczny „Streetworking we Włocławku”, skierowany do dzieci i młodzieży pochodzącej z trudnych środowisk społecznych. Z kolei pod koniec roku, w związku z obchodami 50-lecia istnienia ANWILU,  Fundacja zaprosiła mieszkańców do podzielenia się swoimi wspomnieniami i skojarzeniami na temat spółki w ramach konkursu „ANWIL oczami włocławian”.

Paweł Wochowski, Dyrektor ds. Komunikacji i Marketingu ANWIL, podsumowując działania Fundacji, podkreślił: – Trzy lata temu powołaliśmy Fundację ANWIL dla Włocławka, aby działać na rzecz lokalnej społeczności. Tylko w ubiegłym roku beneficjentami ogłoszonych przez nią konkursów było ponad 24 tysiące włocławian, a więc co czwarty mieszkaniec naszego miasta. Zrealizowaliśmy 8 dużych programów, w ramach których odbyło się od kilku do kilkudziesięciu projektów, a ich budżety sięgały od 40 tysięcy do nawet pół miliona złotych. Te dane pokazują, że z sukcesami realizujemy nasz cel, którym jest przyczynianie się do podnoszenia jakości życia włocławian. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w naszych programach, do aplikowania o granty Fundacji, ponieważ razem mamy wpływ na to, co się dzieje we Włocławku.

O dofinansowanie wartości nawet 30 tysięcy złotych w III edycji konkursu grantowego ANWILU mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, szkoły wyższe – publiczne i niepubliczne, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz grupy nieformalne z terenu Włocławka. Wnioski konkursowe można złożyć do 10 lutego 2017 r. do godz. 15.00 osobiście w biurze Fundacji, mieszczącym się przy ul. Toruńskiej 222, lub przesłać pocztą na ww. adres. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.anwildlawloclawka.pl.

Uroczystość ogłoszenia III edycji konkursu grantowego odbyła się 12 stycznia w Centrum Kultury „Browar B.”. W wydarzeniu wzięli udział licznie przybyli przedstawiciele szkół i organizacji pozarządowych.

Zapisz