Zaufani pracodawcy poszukiwani

W październiku, już po raz 8, odbędzie się Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”. Organizatorzy, m.in. Krajowa Izba Gospodarcza i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, nagrodzą firmy i instytucje, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania. Wyróżniani są również dziennikarze i publicyści promujący idee wewnętrznego CSR.

 

„Pracodawca Godny Zaufania” to inicjatywa zapoczątkowana w 2009 r. Jej podstawowym celem jest promowanie wśród pracodawców odpowiedzialnej, zgodnej z normami europejskimi polityki pracowniczej i polityki socjalnej. Przez kilka lata udało się nagrodzić największe polskie firmy, które realizują ciekawe i przynoszące znakomite rezultaty programy skierowane do pracowników.

Tak jak w poprzedniej edycji w skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych, organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni. Reprezentowane są m.in. przez Krajową Izbę Gospodarczą, Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Instytut Libertatis, Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca (organizator Forum Gospodarczego w Toruniu) czy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

W minionej edycji nagrodzone zostały: Mokate – w kategorii programy stażowe – za tworzenie szans rozwoju zawodowego na lokalnym rynku pracy, PL2012+ – kategoria wolontariat – za ofertę dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą wesprzeć wydarzenia organizowane na PGE Narodowym, Grupa Mlekovita – kategoria motywacja – za programy motywacyjne, skierowane do pracowników, dzięki, którym mają oni możliwość rozwoju, Polska Grupa Górnicza – kategoria edukacja – za kompleksową ofertę edukacyjną adresowaną do pracowników i potencjalnych pracowników wpisującą się w koncepcję „Organizacji uczącej się”, PKO BP – kategoria zdrowie – za zagwarantowanie pracownikom kompleksowej, nieodpłatnej opieki medycznej, poszerzonej o program profilaktyczny „Zdrowie jak w Banku” – Poczta Polska – kategoria firma przyjazna niepełnosprawnym – za przystąpienie do pilotażowego Programu „Praca – integracja”, zakładając zatrudnienie w ciągu dwóch lat 400 osób niepełnosprawnych oraz ogólnopolską kampanię informacyjną „Poczta bez barier”.

Kapituła Konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” przyznała również Nagrody Dziennikarskie za rok 2017 dla dziennikarzy, którzy popularyzują pozytywne rozwiązania z zakresu polityki pracowniczej. Otrzymali je Marcin Piasecki z dziennika „Rzeczpospolita” oraz Wojciech Surmacz, dziennikarz „Trójki” Polskiego Radia, a obecnie szef Polskiej Agencji Prasowej.

Przyznano również dwie Nagrody Specjalne. Uhonorowano nimi pracodawców, którzy w szczególny sposób wyróżniają się w zakresie realizowanej polityki socjalnej – firmę Diaverum Polska i Centrum Językowe Konik.

Uroczysta Gala z wręczeniem nagród planowana jest na 24 października 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Witold Kołodziej