Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi organizuje konferencję pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy”. Wydarzenie odbędzie się w Łodzi, w dniach 11-12 grudnia 2017 r., w hotelu Ambasador Centrum.  Zapraszamy na transmisję on-line.

 

Konferencja odbywa się w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” finansowanego ze środków narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. RaportCSR.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.

Pierwszy dzień konferencji, dzięki transmisji online, będzie dostępny w Internecie. Transmisja rozpocznie się 11 grudnia o godz. 10.00 na stronie www.PracaNaZdrowie.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://pracanazdrowie.pl/