Zabawa to poważna sprawa – znamy wyniki 5. edycji konkursu grantowego

Za nami kolejna, piąta już edycja konkursu grantowego IKEA Zabawa to poważna sprawa”. Wśród organizacji, które otrzymały tegoroczne wsparcie znalazły się: Fundacja Niezwyczajni z Józefowa, Fundacja dla Wolności z Warszawy oraz Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej z Dąbrowy Górniczej

Konkurs grantowy to inicjatywa IKEA Retail w Polsce, będąca częścią międzynarodowej kampanii IKEA pod hasłem „Zabawa to poważna sprawa”. Jego ideą jest budowanie świadomości, że każde dziecko, niezależnie od pochodzenia czy sytuacji w jakiej się znajduje, ma prawo do zabawy. To także podkreślenie, jak ważny jest jej wpływ na nasz prawidłowy rozwój. W kampanii IKEA pokazuje, że zabawa to podstawowa potrzeba każdego z nas, nie tylko dzieci. Celem realizowanych w ramach konkursu projektów jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci ze szczególnie wrażliwych grup. Środki grantowe pochodzą ze sprzedaży kolekcji pluszowych maskotek SAGOSKATT, która tworzona jest we współpracy z dziećmi z całego świata. Partnerem społecznym tegorocznej edycji konkursu jest Fundacja Ocalenie.

„Cieszymy się, że tak różnorodne organizacje i instytucje wzięły w tym roku udział w konkursie grantowym “Zabawa to poważna sprawa”. To pokazuje, jak wiele osób w Polsce chce włączać w swoje działania dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Mamy nadzieję, że przeprowadzone projekty zachęcą organizacje do podejmowania kolejnych inicjatyw dających możliwość spotkania i wspólnego działania społeczności migranckiej i lokalnej” –tłumaczy Agata Kołodziej, koordynatorka programów wsparcia dzieci i młodzieży, Fundacja Ocalenie.
“W tym roku w konkursie grantowym udzieliliśmy wsparcia organizacjom, które realizują programy skierowanie do dzieci, młodzieży i rodzin z doświadczeniem migracyjnym, w tym do tych z Ukrainy. W przypadku Fundacji Niezwyczajni wsparcie ma podwójny wymiar, ponieważ organizacja ta specjalizuje się w pomocy osobom uchodźczym z niepełnosprawnościami. Zdecydowaliśmy, że w tym trudnym czasie, spowodowanym wojną w Ukrainie, tego rodzaju pomoc trafi w odpowiednie miejsca” – mówi Magdalena Betin, koordynatorka kampanii „Zabawa to poważna sprawa” w IKEA Retail w Polsce.

Fundacja Niezwyczajni z Józefowa

Fundacja Niezwyczajni z podwarszawskiego Józefowa i jej „Niezwyczajna szkoła dla ukraińskich dzieci z niepełnosprawnościami” to placówka, która od kwietnia br. w ramach programu uruchomiła filię wyłącznie dla dzieci z Ukrainy, będącymi uchodźcami wojennymi. Szkoła opiekuje się już 30 podopiecznymi w wieku 3-17 lat. Większość z nich to dzieci z autyzmem, Zespołem Downa, wadami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, Afazją oraz różnorodnymi sprzężeniami wielu chorób.

Fundacja posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoły dla dzieci z niepełnosprawnościami i dzięki temu zdecydowała się na odważny krok uruchomienia kolejnej filii tylko dla dzieci z Ukrainy ze względu na ich ograniczenia ruchowe oraz komunikacyjne w nowym i obcojęzycznym środowisku. Specjalnie do tego przedsięwzięcia Fundacja zatrudniła 20 pracowników pochodzących z Ukrainy. Wśród nich znajdują się specjaliści mający niezbędne kompetencje do edukacji i terapii z dziećmi w takich dziedzinach jak psychologia, terapia behawioralna, logopedia czy rehabilitacja ruchowa. Zajęcia prowadzone są w małych pięcioosobowych grupach. Dzieci uczestniczą też w różnorodnych zajęciach rozwojowych, w tym wycieczkach, warsztatach czy spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Placówka działa nie tylko na rzecz dzieci, ale również ich rodzin.

Fundacja dla Wolności z Warszawy

Fundacja dla Wolności prowadzi „Przystanek Świetlica”, w ramach którego w ośrodku dla cudzoziemców „Dębak” w Podkowie Leśnej działa program edukacyjno-wychowawczy dla dzieci z doświadczeniem uchodźczym. Z placówki w ciągu roku korzysta około 80-100 podopiecznych.

Projekt ma na celu podniesienie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie marginalizacji grupy migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Działania fundacji, skierowane do wielu rodzin, mają integrować wielokulturową społeczność zamieszkującą ośrodek oraz umożliwić im poznanie osób przyjmujących.

Przyznanie grantu od IKEA pozwoli Fundacji dla Wolności zwiększyć zakres dotychczasowych działań oraz dotrzeć do jeszcze większej liczby dzieci z doświadczeniem przymusowej migracji, zagrożonych wykluczeniem.

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej w ramach grantu od IKEA realizuje projekt artystyczny pod hasłem „Razem możemy więcej – zabawa to poważna sprawa”, który skierowany jest do dzieci, młodzieży i rodzin z Ukrainy. Ma on na celu integrację z młodzieżą z naszego kraju, wspólne odkrywanie dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy, wymianę doświadczeń, pogłębienie umiejętności artystycznych, a także rozwój pasji w dziedzinie sztuk plastycznych i teatralnych oraz naukę języka polskiego. W ciągu roku w zajęciach prowadzonych przez placówkę uczestniczy około 1200 wychowanków, w tym około 60 dzieci i nastolatków z doświadczeniem uchodźczym.

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej stawia sobie za cel budowanie wśród uczestników poczucia własnej wartości i dumy ze wspólnych osiągnięć, wzmocnienie ich aspiracji życiowych poprzez nowe umiejętności oraz działania integrujące ze społecznością lokalną, promowanie postaw prospołecznych i proekologicznych.

Program realizowany w ramach grantu IKEA skupia się na organizacji cyklu warsztatów plastycznych, teatralnych oraz muzycznych dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym oraz integracji uczestników ze środowiskiem lokalnym. W ramach projektu odbędzie się także wystawa prac artystycznych oraz spektakl, do którego scenografię tworzy pracownia Tkaniny Artystycznej w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej. Program obejmował będzie również wizyty w placówkach kulturalnych, siedzibach okolicznych firm m.in. IKEA, czy prezentacje i wykłady, które przyczynią się do poszerzenia różnorodnych form edukacyjno-wychowawczych.

Laureatów 5. edycji konkursu grantowego „Zabawa to poważna sprawa” wybrało jury złożone z pracowników sklepów i biur IKEA oraz przedstawicieli Fundacji Ocalenie. Nagrodzone w tym roku organizacje będą realizować zwycięskie projekty do końca października 2022 roku.