„Zabawa to poważna sprawa” – szansa na granty od IKEA

fot. Pixabay.com

Organizacje, które pomagają dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym, ponownie mają szansę zrealizowania projektów edukacyjno-ekologicznych przy wsparciu IKEA.

Tematem przewodnim tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu, są zmiany klimatu. Instytucje i organizacje z całej Polski mogą zgłaszać się do udziału już od 4 listopada.

Program jest częścią międzynarodowej kampanii IKEA „Zabawa to poważna sprawa”. Jego głównymi celami są: poprawa jakości życia dzieci i młodzieży zmagających się z różnorodnymi problemami oraz jednoczesna dbałość o środowisko naturalne.

– Zmiany klimatyczne coraz bardziej wpływają na nasze codzienne życie, jednak ich skutki najdotkliwiej odczują przyszłe pokolenia. Poprzez konkurs chcemy wspierać edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w Polsce, szczególnie tych w trudnej sytuacji życiowej oraz podnosić ich świadomość na temat środowiska – mówi Katarzyna Dulko-Gaszyna, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail. – Pozytywny wpływ na planetę będzie najbardziej efektywny, jeżeli eko-działania rozpoczniemy od wspierania lokalnych inicjatyw – dodaje.

IKEA zaprasza do konkursu grantowego wszystkie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz inne instytucje w Polsce, które wspierają rozwój dzieci i młodzieży. Firma chce w ten sposób przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu najmłodszych oraz wesprzeć ich edukację ekologiczną. Tematem przewodnim tegorocznej edycji są zmiany klimatu, a łączna wartość grantów dla laureatów to 200 tys. zł.

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza zawierającego plan programu edukacyjno-wychowawczego można przesyłać od 4 listopada do 16 grudnia br. Jeżeli dana organizacja wymaga również remontu placówki, należy dołączyć taki projekt do wniosku. Podczas oceniania będzie brana pod uwagę zgodność programu z założeniami konkursu, jak też różnorodność proponowanych działań.

W ubiegłym roku jury wybrało cztery zwycięskie instytucje z różnych regionów Polski, które otrzymały dofinansowanie w wysokości do 50 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na realizację programów edukacji ekologicznej.