Zaangażowanie społeczne 

Zaangażowanie społeczne 

Świadomy udział firmy w życiu społecznym na rzecz rozwiązywania określonych problemów społecznych. Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa często wyraża się w działania dobroczynnych, edukacji dzieci i dorosłych, współpracy z uczelniami, czy organizacjami pozarządowymi.