Za nami kolejna międzynarodowa konferencja Eco-Miasto

fot. A Pawłowski

W tym roku konferencja odbyła się pod hasłem “Zielona odbudowa”. Przez dwa dni ponad 40 panelistów i prelegentów dyskutowało na temat zielonej transformacji miast po pandemii, poprawy jakości życia mieszkańców oraz wpływu miast na środowisko naturalne. Poznaliśmy także laureatów 8. edycji konkursu Eco-Miasto dedykowanego samorządom. Dwudniowe wydarzenie było transmitowane z Centrum Nauki Kopernik.

Zielona odbudowa – czas na radykalne zmiany

Podczas wydarzenia zwrócono uwagę jak istotne jest podejmowanie działań oraz zaangażowanie w działania na rzecz klimatu. „Potrzebujemy bezpiecznej przyszłości, a ta możliwa będzie, jeśli słuchając głosów liderów świata nauki, polityki, biznesu, think-tanków i ONZ, postawimy na zieloną odbudowę.”  – powiedziała Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa, w przemówieniu otwierającym konferencję.

Ambasador Francji w Polsce Frédéric Billet zachęcił natomiast do szczególnego potraktowania tematu Zielonej Odbudowy w okresie przed konferencją COP26 (26. Konferencja Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu), jaka rozpocznie się za trzy tygodnie w Glasgow. Ambasador odniósł się do transformacji energetycznej i zielonego wodoru, mówił o szansie dla Europy na zbudowanie energetycznej niezależności na przyszłość. „Ochrona planety dotyczy każdego z nas. Nikt nie może pozostać w tyle.”— podkreślił.

W wystąpieniach otwierających konferencję nawiązano także do istotności wypracowania efektywnych sposobów reagowania na zachodzące zmiany. Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni Urzędu m.st. Warszawy, zasygnalizowała, że chcąc osiągnąć globalne zmiany, należy dążyć do zmiany wzorców konsumpcji, niemarnowania żywności, wymiany źródeł ciepła na ekologiczne i pogodzenie tych celów z zasadą sprawiedliwej transformacji.

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka w swoim wystąpieniu odniósł się do idei Zielonej Odbudowy, jako ważnej nie tylko dla okresu wychodzenia z epidemii COVID-19, ale przede wszystkim dla przemyślenia naszego miejsca w świecie. Minister zaznaczył, że w zielonej odbudowie ważne jest aby inspirować się rozwiązaniami pochodzącymi z natury. Mówiąc o wizji zielonych miast,  nawiązał do programu Miasto z Klimatem, który wspiera miasta we wdrażaniu polityki ekologicznej i klimatycznej. “Zależy nam na pionierach, którzy będą inspiracją dla pozostałych i źródłem satysfakcji dla mieszkańców” —  powiedział.

Nagrody dla samorządów – finał 8. edycji konkursu Eco-Miasto 

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była ceremonia ogłoszenia zwycięzców 8. edycji konkursu Eco-Miasto. Nadesłano 85 zgłoszeń w klasyfikacji dla miast powyżej i poniżej 100 tyś. mieszkańców. Spośród nich, Jury nagrodziło dziewięć miejskich projektów w pięciu kategoriach konkursowych. W tym roku w kategorii Gospodarka Wodna Jury przyznało tylko jedną nagrodę – dla miasta powyżej 100 tyś. mieszkańców.

Nagrody wręczyli Ambasador Francji w Polsce, Frédéric Billet oraz Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska. Przyznane zostały także nagrody specjalne oraz wyróżnienie Ministra Klimatu i Środowiska. Poniżej prezentujemy listę Zwycięzców i miast nagrodzonych w konkursie Eco-Miasto 2021:

Efektywność Energetyczna
 • Wrocław (miasto powyżej 100 tyś. mieszkańców)
  za wdrożenie szeroko zakrojonego planu ‘Wrocław bez Smogu’ oraz liczne kampanie podnoszące świadomość mieszkańców. Doceniono także mierzalne, ambitne cele klimatyczne miasta.
 • Stary Sącz (miasto poniżej 100 tyś. mieszkańców)
  za kompleksowe i systemowe podejście do kwestii efektywności energetycznej. Doceniono wykorzystanie różnych form finansowania, jak również plany utworzenia klastra energii.

Gospodarka Odpadami

 • Kraków (miasto powyżej 100 tyś. mieszkańców)
  za wieloaspektowość podjętych działań wykraczających poza wąsko pojęte zagospodarowanie powstających odpadów. Doceniono zrealizowane inwestycje, takie jak sieć zintegrowanych instalacji gospodarowania odpadami, która stwarza możliwość wykorzystania ich energetycznego potencjału.
 • Słupsk (miasto poniżej 100 tyś. mieszkańców)
  za wysoki poziom recyklingu oraz aplikację dla mieszkańców z harmonogramem odbioru odpadów. Doceniono m.in. plany zrealizowania podziemnych zbiorników na odpady z czujnikiem ich zapełnienia.

Gospodarka Wodna

 • Gdynia (miasto powyżej 100 tyś. mieszkańców)
  za kompleksowe podejście i różnorodność działań, ograniczenie strat wody oraz szeroko zakrojoną kampanię na rzecz picia kranówki. Doceniono realizację projektów związanych z zielono-błękitną infrastrukturą.
 • Jury jednogłośnie zdecydowało o nieprzyznawaniu nagrody w klasyfikacji miasto poniżej 100 tyś. mieszkańców.

Zieleń Miejska

 • Warszawa (miasto powyżej 100 tyś. mieszkańców)
  za opracowanie kompleksowej Mapy Koron Drzew umożliwiającej mieszkańcom monitorowanie dziewięciu milionów drzew w Warszawie i sadzenie drzew tam, gdzie  są najbardziej potrzebne.
 • Zamość (miasto poniżej 100 tyś. mieszkańców) za działania na rzecz klimatu w ramach projektu BEACON.

Zrównoważona Mobilność

 • Lublin (miasto powyżej 100 tyś. mieszkańców) za szerokie kampanie społeczne na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz stworzenie infrastruktury sprzyjającej multimodalności. Dostrzeżono plany zakupu autobusu wodorowego i produkcji zielonego wodoru.
 • Konin (miasto poniżej 100 tyś. mieszkańców) – za prowadzenie szerokich konsultacji społecznych w zakresie transportu miejskiego i plan zakupu autobusów wodorowych. Dostrzeżono działania budowy ścieżek rowerowych i uruchomienia systemu roweru miejskiego.

Więcej na: www.gridw.pl