XVIII edycja wyróżnień Raportu CSR

23-34-1Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, przygotowywany przez tygodnik Gazeta Finansowa przy wsparciu partnerów m.in. Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, redakcji Super Biznes, portalu Kurier365.pl oraz RaportCSR.pl, wyróżnił dwie najciekawsze inicjatywy. W 18. edycji Raportu spośród blisko 28 różnych projektów społecznych wyróżniono: Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie za sprawnie przeprowadzoną akcję „Czytajmy etykiety” oraz Orange Polska i Fundacja Orange za program „Pracownie Orange”.

Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie wyróżniony w XVIII edycji Raportu Społeczna Odpowiedzialność w Biznesie za sprawnie przeprowadzoną akcję przy współudziale Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci sklepów Biedronka.

Orange Polska i Fundacja Orange wyróżnione w XVIII edycji Raportu Społeczna Odpowiedzialność w Biznesie za program Pracownie Orange, ułatwiający małym społecznościom dostęp do informacji i nowych technologii.

Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu tygodnika Gazeta Finansowa publikowany jest co kwartał i w całości poświęcony jest obszarowi CSR. W każdej edycji wyróżniane są dwa projekty, prowadzone przez firmy i instytucje, które konsekwentnie realizują interesujące programy wsparcia ważnych społecznie obszarów. W publikacji zamieszczane są również artykuły ekspertów i liderów opinii publicznej, którzy radzą, jak poruszać się w obszarze działań CSR. Na tym polu ważne jest nie tylko samo zaangażowanie społeczne, ale przede wszystkim przemyślana i zgodna z misją firmy strategia CSR.

W tej edycji Raportu redakcja dużo miejsca poświęciła polityce pracowniczej realizowanej przez pracodawców, a w szczególności V. edycji Konkursu Pracodawca Godny Zaufania. W tym roku wybierani będą odpowiedzialni pracodawcy z sektora spożywczego, usług teleinformatycznych oraz ubezpieczeń. Konkurs jest organizowany m.in. przez Krajową Izbę Gospodarczą, Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, Impresję Studio Promocji, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Integracja i Współpraca oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Więcej informacji znajduje się stronie www.pracodawcagodnyzaufania.pl. W Raporcie czytelnicy znajdą także ranking dobrych wzorców – czyli w jaki sposób firmy traktują pracowników.

W dodatku znajduje się także wiele ciekawych wywiadów (m.in. z przedstawicielem PKP Cargo na temat korzyści jakie przynosi CSR firmom i jej beneficjentom), tekstów eksperckich (na temat wolontariatu czy roli CSR dla małych i średnich firm)  i nowości z zakresu CSR. Poszerzone artykuły oraz cały raport można także przeczytać na www.raportcsr.pl.

Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu powstał dzięki wsparciu partnerów: Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, firm Business Center Solutions i Connection oraz redakcji dodatku Super Biznes (dodatek dla przedsiębiorców wydawany przez Super Express), portalowi Kurier365.pl i RaportCSR.pl