X skład RESPECT Index

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index). W wyniku przeprowadzonej weryfikacji przez firmę Deloitte, w skład indeksu po X edycji wejdzie 25 spółek, w tym cztery nowe: Fabryki Mebli Forte S.A., PCC Rokita S.A., Bank Pekao S.A. oraz Trakcja PRKiI S.A. W tegorocznej edycji RESPECT Index liczba nowych spółek jest najwyższa w historii.

RESPECT to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Do tegorocznej X edycji indeksu zakwalifikowało się 25 spółek, działających zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji z inwestorami z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Cieszę się, że z roku na rok wzrasta liczba spółek podejmujących działania w obszarze zrównoważonego rozwoju, wpisując je w swoje długofalowe strategie biznesowe. Działania te wspierają rozwój rynku kapitałowego, budując zaufanie wśród inwestorów i dostarczając im narzędzi do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W skład tegorocznej edycji indeksu weszło 25 spółek (w kolejności alfabetycznej):
Apator S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Pekao S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
Budimex S.A.
Elektrobudowa S.A.
Energa S.A.
Fabryki Mebli „FORTE” S.A.
GPW S.A.
Grupa Azoty S.A.
Grupa LOTOS S.A.
ING Bank Śląski S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Orange Polska S.A.
PCC Rokita S.A.
Pelion S.A.
PGE S.A.
PGNIG S.A.
PKN Orlen S.A.
PZU S.A
Tauron PE S.A.
Trakcja PRKiI S.A.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.

Nowy skład RESPECT Index będzie obowiązywał od 19 grudnia 2016 r.

Jubileuszowa X edycja RESPECT Index to doskonały moment na podsumowanie minionych edycji, w których w sumie udział wzięło 40 podmiotów. W tegorocznej edycji pojawiły się 4 nowe spółki. Od samego początku istnienia indeksu nieprzerwanie obecnych w nim jest 8 spółek. To liderzy rynku, którzy, konsekwentnie udoskonalając działania w zakresie odpowiedzialnego biznesu, mogą stanowić inspiracje dla innych. Taka postawa może mieć duże znaczenie w obliczu wchodzącego w życie od stycznia 2017 r. obowiązku ujawniania danych pozafinansowych. 3/4 spółek obecnych w RESPECT Index przygotowuje sprawozdania niefinansowe, 90 proc. według standardów GRI, z czego 50 proc. poddawanych jest niezależnej weryfikacji – mówi Irena Pichola, Partner, Lider Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte.

Wyniki notowań indeksu RESPECT pokazują, że spółki tworzące ten wskaźnik charakteryzują się wyższą stopą zwrotu niż przeciętna rynkowa wyrażona indeksem WIG. Od 19 listopada 2009 roku do 13 grudnia 2016 r., w ciągu siedmiu lat istnienia indeksu, zwiększył on swoją wartość o przeszło 50 proc. W tym czasie indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 28 proc.