X edycja akcji Dwie Godziny dla Rodziny pod hasłem „Pokoleniowo na Sportowo”

Rok pracy zdalnej pokazuje, że jesteśmy przemęczeni, co wpływa na nasz stan psychiczny, fizyczny i motywację do pracy i życia. Pracujemy dziennie średnio 3 godziny więcej. Brakuje nam higieny pracy. Według najnowszego raportu Instytutu Humanites „BARIERY i TRENDY – Transformacja Technologiczna Firm w Polsce z uwzględnieniem perspektywy człowieka/pracownika/konsumenta”, aż 79% pracowników ma trudności z łączeniem ról zawodowych i prywatnych.

“Biznes potrzebuje zaangażowanych i kreatywnych ludzi. Dbanie o dobrostan pracowników nie jest już dziś działaniem dodatkowym, w ramach CSR, ale stało się koniecznością. Koncentracja biznesu na “tu i teraz”, zmienność, niepewność powodują, że dużym wyzwaniem dla liderów jest to, aby nie zgubić perspektywy długoterminowej. Dlatego tym większym zadaniem jest dziś budowanie kultury pracy, w której biznes osiągnie swoje cele, a ludzie odnajdą poczucie sensu. Podstawową kategorią oceny człowieka nie może być bowiem tylko efektywność i wydajność, czyli mierniki wywodzące się z linii produkcyjnej maszyn. – mówi Zofia Dzik, Prezes Instytutu Humanites, a także doświadczony C-level menadżer.

Kondycja psychiczna i fizyczna współczesnego człowieka

Już przed pandemią co trzeci mieszkaniec Unii Europejskiej cierpiał z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego. Na szczególną uwagę zasługuje stan młodych ludzi. W czasie pandemii ponad połowa osób w Polsce pomiędzy 16 a 24 rokiem życia doświadczyła samotności. Współczesny człowiek jest też coraz bardziej zagubiony walcząc codziennie o uwagę i akceptację wyrażaną liczbą lajków.

Warunki, w których obecnie funkcjonujemy nie sprzyjają budowaniu rodzinnych więzi i zacieśnianiu relacji. Pochłonięci wirtualnym światem gubimy naszych bliskich. Spędzamy w sieci średnio 6 godzin dziennie. Nawiązując do cytowanego wcześniej raportu “Bariery i Trendy” 73% respondentów uważa, że najbardziej zagrożeni transformacją cyfrową są młodzi ludzie, którzy nie potrafią już żyć offline. Korzystanie z mediów społecznościowych już przez dwie godziny dziennie zwiększa blisko 3-krotnie ryzyko depresji.

Pomimo prozdrowotnych trendów widocznych w mediach i Internecie wiele badań wskazuje na fakt, że nie odżywiamy się dobrze, oraz że mamy deficyt aktywności fizycznej. Skutkuje to ryzykiem wzrostu chorób cywilizacyjnych jak cukrzyca, nadciśnienie, krótkowzroczność, wady postawy. Wg badań Benefit Systems 2020, aż 61% Polaków ma problemy z nadmierną masą ciała, a 49%ze snem.

„Pokoleniowo na Sportowo” – X edycja “Dwie Godziny dla Rodziny/#Dwie Godziny dla Człowieka (#2h4Family)

Instytut Humanites jako think&Do tank łącząc tematykę człowieczeństwa i technologii od ponad dekady śledzi trendy społeczne i alarmuje o pogarszającej się kondycji człowieka, także w ramach corocznych konferencji Instytutu „CZŁOWIEK I TECHNOLOGIA”. Jesteśmy ambasadorami idei, że to pracodawcy są dźwignią zmiany społecznej, dlatego już po raz dziesiąty zapraszamy pracodawców do włączenia się w zainicjowany w 2021 roku przez Instytut międzynarodowy projekt “Dwie Godziny dla Rodziny/Dwie Godziny dla Człowieka”, który ma na celu zwrócenie uwagi pracodawców na korzyści z tworzenia kultury pracy wspierającej pracowników i ich rodziny w budowaniu dobrych i trwałych więzi oraz w łączeniu ich ról zawodowych i prywatnych. Celem jest również przywracanie radości z dobrej rozmowy i pokazywanie związku pomiędzy dobrą kultury zatrudnienia, a motywacją i zaangażowaniem ludzi do życia i do pracy.

Co roku akcji przyświeca inny motyw przewodni, wokół którego zapraszamy do pogłębiania relacji i wspólnych aktywności międzypokoleniowych w domu i w środowisku pracy. Motywem przewodnim na 2021 rok, znakomicie wpisującym się w obecne potrzeby poprawy kondycji psychofizycznej ludzi, jest hasło “POKOLENIOWO NA SPORTOWO”.  Finał akcji przypada na 15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodziny. PRACODAWCY JUŻ PO RAZ DZIESIĄTY SKRÓCĄ DZIEŃ PRACY PRACOWNIKÓW O SYMBOLICZNE DWIE GODZINY!

Antidotum. Po co biznesowi rodzina? Czy Dwie Godziny robią różnicę?

Dwie Godziny dla Rodziny/Dla Człowieka realizowane są z udziałem pracodawców.
Ze względu na pandemię wiele firm stoi dziś przed dużymi wyzwaniami, często związanymi z   utrzymaniem działalności. Każdy pracownik to część szerszego ekosystemu społecznego, to on i jego rodzina. Niezależnie od trudności, w każdej sytuacji można działać bardziej
z ludzką twarzą – stosując w praktyce filozofię, że zatrudniamy człowieka, a nie tylko pracownika. #Pracownik/#Człowiek.

“W pogoni za celami osobistymi, zespołowymi czy całego przedsiębiorstwa, musimy pozostać ludźmi i zachowywać się „po ludzku”. KGHM świadomie stawia w centrum człowieka i rodzinę, ponieważ bez naszych ludzi nie wydobyli byśmy ani jednego kilograma rudy miedzi. Jako pracodawca możemy zrobić wiele, aby pozytywnie inspirować i działać na rzecz wzmocnienia więzi rodzinnych naszych pracowników. Stąd realizujemy szeroki wachlarz przedsięwzięć prorodzinnych, a akcja „Dwie Godziny dla Rodziny” ma w nich ważne miejsce. Jesteśmy przekonani, że działania te przynoszą dobre efekty wykraczające daleko szerzej poza rezultat biznesowy w postaci wysokiej efektywności, odporności na wypalenie zawodowe czy braku absencji z powodu problemów zdrowia psychicznego naszej załogi” – podkreśla Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński, który już po raz trzeci postanowił wspierać inicjatywę Instytutu Humanites zgłaszając KGHM do udziału w kampanii Dwie Godziny dla Rodziny oraz drugi rok z rzędu jako jej Partner.

Troska pracodawców o tworzenie przestrzeni sprzyjającej łączeniu sfery zawodowej
i rodzinnej ma bezpośredni wpływ na efektywność i realizację celów ekonomicznych firmy oraz na rozwój kompetencji społecznych kolejnych pokoleń. Dlatego to bardzo ważne, aby traktować rodzinę jako dźwignię mikro do makro zmian, która ma szansę przeciwdziałać wielu skutkom aktualnych zjawisk w obszarze społecznym, biznesowym czy ekologicznym i być przestrzenią budowania bezpieczeństwa emocjonalnego oraz dobrostanu ludzi, stanowiących dźwignię ich motywacji do pracy i życia.

Badania prowadzone na świecie pokazują, że poczucie sensu oraz silne i głębokie relacje są głównymi czynnikami ograniczającymi samotność i wpływającymi pozytywnie na dobrostan ludzi.

Kampania #2h4family od momentu jej zainicjowania przez Humanites wpisała się w kalendarz ponad 1000 firm. W 2020 roku do ruchu dołączyli pracodawcy z 18 krajów na całym świecie, tworząc tym samym globalny ruch społeczny na rzecz pogłębiana relacji
z najbliższymi w rodzinie i w środowisku pracy.

 Razem, a nie obok siebie z kartami ASK ME.

Jakie jest twoje wspomnienie, twoich rodziców, dziadków z nauki np. jazdy na rowerze czy pływania? Kim z zawodu chcieli być Twoi rodzice? Gdzie poznali się Twoi dziadkowie? Dokończ zabawę, słowo, historię. Zagrajmy w skojarzenia. To przykłady pytań i poleceń międzypokoleniowej gry ASK ME, która została stworzona na potrzeby kampanii. Tegoroczne hasło „Pokoleniowo na Sportowo” może być znakomitą inspiracją do wspólnego spędzenia czasu w niebanalny sposób w warunkach domowych i nie tylko.

Więcej informacji o kampanii: http://2godzinydlarodziny.pl/