Wyzwania dzisiejszego rynku pracy i pracodawcy godni zaufania

Stopa bezrobocia spadła w sierpniu br. do rekordowego poziomu 5,8 proc., dynamika wzrostu średnich płac wynosi obecnie 7 proc., a płaca minimalna w 2019 r. ma wynieść 2250 zł brutto. Dzisiejszy rynek pracy często jest określany jako rynek pracownika, i jak podkreślają eksperci jest to trend długofalowy. W czwartek (27 września br.) w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się debata ekspertów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu na temat zmian zachodzących na rynku pracy i nowego pokolenia pracowników, a także możliwości budowania długofalowej relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Debata odbyła się w ramach konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, którego laureatów będzie można poznać już 24 października br.

 

Od początku przemian ustrojowych polska gospodarka działała w modelu permanentnych niedoborów miejsc pracy. W 2002 i 2003 r. pracy nie miał co piąty Polak, co było efektem ówczesnego spowolnienia gospodarczego, a w konsekwencji masowych zwolnień. Dzisiaj nie ma mowy o kryzysie. Wzrost gospodarczy w I połowie 2018 r. był wyższy od oczekiwań, a agencja ratingowa Moody’s podwyższyła prognozy wzrostu PKB w 2019 r. z 4,0 proc. na 4,2 proc. W mijających latach rynek pracy wyraźnie przeszedł do modelu niedoborów pracowników. Eksperci podkreślają, że jest to trend długofalowy, który będzie wpływać na otoczenie biznesowe przez najbliższe lata. Przedsiębiorstwa powinny więc przyzwyczajać się do funkcjonowania w warunkach niskiego bezrobocia.

– Debata jak i konkurs „Pracodawca Godny Zaufania”, mają promować wśród pracodawców odpowiedzialną, zgodną z normami europejskimi politykę pracowniczą i politykę socjalną. Tytuł ten przyznawany jest firmom i instytucjom, które uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw wypracowują ciekawe i skuteczne rozwiązania w zakresie polityki pracowniczej – mówi Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

W ubiegłym roku aż 51 proc. organizacji odczuło trudności rekrutacyjne, a wiele z nich doświadczyło presji płacowej ze strony swoich podwładnych. Dodatkowo, przedsiębiorstwa coraz częściej muszą walczyć z rotacją pracowniczą, a także chcąc przyciągać nowych kandydatów są zmuszone do poprawy warunków zatrudnienia. Dla wielu pracowników pozapłacowe systemy motywacyjne stanowią podstawę podczas poszukiwania nowego zatrudnienia. Często wykraczają one poza typowe świadczenia, w postaci prywatnej opieki medycznej czy karnetu na siłownię, chociaż te cieszą się dalej rosnącą popularnością.

– Karty typu MultiSport stały się już nieodłącznym elementem pakietów benefitów przy zatrudnianiu pracownika. Dają one dostęp do 4 tysięcy obiektów sportowych i 70 różnych aktywności sportowych. To nie tylko kwestia samopoczucia pracownika, ale też oszczędności samej firmy choćby z tytułu zmniejszonej absencji chorobowej. Ale wiele jeszcze jest do zrobienia. Gdyby tylko co druga nieaktywna osoba zaczęła ćwiczyć to koszty pracodawców zmniejszyłyby się o 3 mld zł w skali roku, a koszty służby zdrowia o 0,5 mld – Robert Moreń, dyrektor ds. komunikacji w firmie Benefit Systems.

Wiele programów motywacyjnych często wykracza poza typowe benefity i wymagają więcej zaangażowania ze strony zarządzających.

– Motywacją młodych ludzi jest to, że mają wpływ na rozwój organizacji, a tym samym na rozwój własny. W firmie EmiTel pracownicy wyraźnie wskazują, że to co najbardziej buduje ich zaangażowanie to możliwość rozwijania swoich kompetencji i uczenia się nowych rzeczy, ale też możliwość wykorzystania swoich umiejętności w codziennej pracy. Takie możliwości daje właśnie nasza firma, dzięki czemu udaje nam się zbudować z pracownikami długofalową więź – mówi Anna Goleniowska, dyrektor HR EmiTel S.A.

Pracownicy bardzo często chcą mieć wpływ nie tylko na rozwój własny, ale coraz częściej również na otoczenie, dlatego tak bardzo doceniane jest zaangażowanie firmy w pomoc organizacjom charytatywnym czy wolontariat.

– Firmy często stawiają na budowanie więzi z pracownikami poprzez programy wolontariatu, dzięki którym pracownicy mogą wesprzeć swoim bezpośrednim działaniem wybraną inicjatywę społeczną. – mówi Michał Lipiński, dyrektor w Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

W czwartek grono ekspertów CSR miało okazję wymienić się doświadczeniami w zakresie odpowiedzialnej polityki pracowniczej. Wśród obecnych gości byli m.in. przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej, Instytutu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju i Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Partnerzy debaty: Kapsch Telematic Services, EmiTel S.A., Benefit Systems S.A.

Patroni honorowi Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Energii.

Patroni medialni Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”: Polskie Radio Program 3, Polska the Times, ISBnews, Super Biznes, Gazeta Polska, niezalezna.pl, kurier365.pl, raportcsr.pl