Wystartowała V edycja konkursu STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD

Stena Recycling ruszyła z piątą edycją konkursu Stena Circular Economy Award, którego celem jest nagrodzenie biznesów z misją pomagania społecznościom, gospodarce i środowisku oraz promocja najbardziej efektywnych, innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań w środowisku biznesowym i naukowym. 

 Firmy i konsumenci na całym świecie szukają bardziej zrównoważonych modeli biznesowych, aby zmniejszyć negatywne skutki zmian klimatycznych. Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym staje się kluczowym modelem pomagającym osiągnąć cele ekoefektywności.

– Gospodarka cyrkularna to model gospodarczy, w którym produkty i ich komponenty są wykorzystywane wielokrotnie. W tym systemie „odpady” są zawracane do obiegu poprzez naprawę, ponowne wykorzystanie czy recykling. Świadomość i oczekiwania młodych Polaków w zakresie dbania o środowisko i odpowiedzialności konsumenckiej stale rosną, a oni sami chętnie angażują się w opracowywanie proekologicznych innowacji. Konkurs Stena Circular Economy Award ma na celu wsparcie studentów i promocję najciekawszych koncepcji. Zwycięskie projekty otrzymają grant na realizację oraz wsparcie naszych ekspertów – tłumaczy Piotr Bruździak, ekspert Stena Recycling, członek Jury konkursu.

Warto zauważyć, że gospodarka obiegu zamkniętego ma zalety wykraczające poza walory środowiskowe. W przeciwieństwie do gospodarki liniowej, GOZ może przynieść korzyści zarówno klimatowi, konsumentom, jak i biznesowi. Studenckie projekty wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu z powodzeniem mogły być implementowane przez firmy lub wykorzystywane przez społeczeństwo. Coroczny wzrost liczby zgłaszanych rozwiązań to dowód na potrzebę i popularność ich wdrażania.

– Poszukujemy konkretnych działań i inicjatyw, aby promować najciekawsze z nich. Projekty studenckie, które zostały zgłoszone w poprzednich edycjach Stena Circular Economy Award, ujęły nas kreatywnością i nieszablonowym podejściem do tematu. Co ważne, były tak przygotowane, że dawały możliwość realnego wprowadzenia ich w życie. Liczymy, że tegoroczne zgłoszenia będą na jeszcze wyższym poziomie. Czekamy z nagrodami – grantem na 10 tysięcy złotych i sprzętem komputerowym dla kolejnych innowatorów – dodaje Piotr Bruździak.

Jak zgłosić się do konkursu:

Konkurs skierowany jest do firm i studentów. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach:

  1. dla przedsiębiorstw, które wdrożyły praktyki GOZ,
  2. dla przedsiębiorstw, które wdrożyły działania promujące GOZ,
  3. dla studentów, którzy zaproponują wdrożenie GOZ przydatne dla biznesu lub akcję społeczną promującą ideę GOZ.

Zgłoszenia można przesyłać do 6 lutego 2022 r. przez formularz znajdujący się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award