Wyrusz z Fundacją Nasza Ziemia na „Wyprawę – PoPrawa”

Już 27 czerwca rusza pierwszy Rajd rowerowy, którego celem jest sprawdzenie stanu czystości polskich gmin. Uczestnicy Rajdu pokonają blisko 900 km odwiedzając ponad 60 gmin. Akcja jest jednym z elementów tegorocznej 22. edycji Sprzątania Świata – Polska, odbywającej się pod hasłem „Wyprawa-PoPrawa”, organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia.

 

Dokładnie 27 czerwca o godzinie 11:00, spod Wieży Mariackiej na Rynku Głównym w Krakowie wyruszy ogólnopolski Rajd rowerowy, który potrwa 15 dni i zakończy się 11 lipca w Giżycku. Celem Rajdu jest monitoring stanu czystości wszystkich odwiedzanych gmin przy użyciu mobilnej aplikacji „rEKOnesans”. Uczestnicy sprawdzą dostępność infrastruktury służącej utrzymaniu czystości i porządku oraz gospodarce odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, propagując właściwe postępowanie z odpadami w czasie wypoczynku oraz promując nawyki proekologiczne. Na trasie wyprawy znajdują się tak malownicze miejsca jak: Puszcza Niepołomicka, Lasy Janowskie, Poleski Park Narodowy, czy Biebrzański Park Narodowy. Rajd połączy przyjemne z pożytecznym.

Uczestnikiem Wyprawy może zostać każdy chcący czynnie uczestniczyć w poprawie aktualnego stanu czystości. Dołączyć do Rajdu można na każdym jego etapie, dostosowując długość trasy do swoich możliwości. Wszystkie informacje na temat zapisów oraz Regulamin dostępne są na stronie www.80rowerow.pl. W celu dokonania zgłoszenia wystarczy wysłać maila na adres diana.80rowerow@gmail.com, w treści wpisując: imię, nazwisko, numer kontaktowy i adres e-mail.

Każdy chcący zaangażować się w tegoroczną 22. edycję Sprzątania Świata – Polska może również wziąć udział w „Plebiscycie na Czystą Gminę”, który potrwa do 19 września. Głosy na wybraną gminę można oddawać za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej „rEKOnesans” oraz poprzez stronę internetową www.sprzatanieswiata-polska.pl. Gminy wybierać można biorąc pod uwagę kryteria, takie jak: ogólny ład i porządek, należyte informowanie społeczności lokalnych o zasadach działania systemu gospodarki odpadami oraz reakcja władz na zgłaszane przez mieszkańców nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości. Zwycięzcy wybrani zostaną w trzech kategoriach: gmina miejska, gmina miejsko-wiejska oraz gmina wiejska. W ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia Plebiscytu o tytuł ubiega się już 60 gmin.

Partnerami akcji są: PGL Lasy Państwowe, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Kancelaria Górnicki Durowicz Badowska-Domagała, Stowarzyszenie Travelling Inspiration z Krakowa, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka, miasto Kraków, 7Cudów Mazur.