Wyróżnienie dla koncernu za wsparcie dla lokalnych społeczności i ochronę środowiska

Oddział PGNiG w Pakistanie otrzymał „Annual Environment Excellence Award” przyznawaną przez pakistańskie Narodowe Forum Środowiska i Zdrowia (NFEH). Nagroda jest wyróżnieniem za skuteczne wdrożenie szerokiego programu CSR obejmującego działania prospołeczne i proekologiczne.

– Minimalizowanie naszego wpływu na środowisko naturalne przy okazji poszukiwań i wydobycia węglowodorów to jedno z głównych założeń Operatorskiego Systemu Bezpieczeństwa HSE w PGNiG. Jednocześnie, jako firma odpowiedzialna społecznie, zawsze staramy się wspierać społeczności, mieszkające na terenach, na których działamy – zarówno w Polsce, jak i zagranicą. W prowincji Kirthar w Pakistanie jesteśmy obecni już od 15 lat i można powiedzieć, że staliśmy się częścią tamtejszej społeczności. Tym cenniejsze jest dla nas wyróżnienie, które otrzymaliśmy za prowadzoną tam działalność społeczną i ekologiczną – podkreślił Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG.

Oddział Operatorski PGNiG w Pakistanie został wyróżniony za program realizowany na terenach obejmujących koncesję Kirthar, gdzie spółka prowadzi poszukiwania i eksploatuje dwa złoża gazu ziemnego – Rehman i Rizq. W ramach programu oddział zrealizował m.in. następujące projekty:

  • zasadzenie ponad 2 tys. drzew na terenie Kopalni Rehman), które umożliwią tworzenie siedlisk dzikim ptakom oraz przyczynią się do poprawy jakości powietrza, obniżenia temperatury, redukcji emisji gazów cieplarnianych czy zapobieganiu erozji gleby,
    uruchomienie oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na peryferiach Zakładu Produkcyjnego Rehman,
  • wsparcie projektów związanych z zaopatrzeniem lokalnej społeczności w wodę pitną,
    rozwój infrastruktury drogowej oraz budowę punktu medycznego w Tando Rahim Khan z bezpłatną pomocą medyczną i okulistyczną,
  • szkolenie miejscowych wykonawców oraz zapewnienie im możliwości pracy w oddziale, aby dać impuls dla rozwoju gospodarczego oraz poprawy sytuacji życiowej mieszkańców regionu
  • organizację 55. spotkań z mieszkańcami prowincji, w celu zwrócenia ich uwagi na główne wyzwania w zakresie ochrony tamtejszego środowiska naturalnego.

– Nagroda przyznana przez NFEH to jasny sygnał, że nasze działania przynoszą realny efekt i są zauważane. Będziemy je kontynuować oraz podejmować kolejne inicjatywy zgodne z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju. Będziemy robić to również w biznesie, np. dynamicznie rozwijając segment OZE, który jest jednym z kluczowych elementów strategii naszej spółki – dodał Kwieciński.

Projekty realizowane w ramach programu to nie jedyne działania prospołeczne oddziału PGNiG w Pakistanie. Aby wesprzeć mieszkańców regionu w czasie pandemii COVID-19 PGNiG kupiło i rozdystrybuowało 500 paczek z żywnością. Miejscowa ludność otrzymała również pomoc po katastrofalnych opadach monsunowych – oddział przekazał namioty i prowiant dla poszkodowanych.

Celem programu Annual Environment Excellence Awards (AEEA) jest docenianie i promowanie organizacji, które wnoszą szczególny wkład w ochronę środowiska, ograniczanie emisji oraz kontrolowanie procesów związanych z utylizacją odpadów i zanieczyszczeniami, chroniąc tym samym krajowy i regionalny ekosystem. Pomysłodawcą i organizatorem programu jest Narodowe Forum Środowiska i Zdrowia (NFEH) – to pakistańska organizacja non-profit, której celem jest szerzenie wiedzy na temat ochrony przyrody, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. NFEH powstało w 1999 roku i jest organizacją stowarzyszoną z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP).

Źródło: PGNiG