Wyjątkowa Fundacja, wyjątkowy CSR

Rozmowa z Magdaleną Pawlak, Prezes Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami, która zainicjowała kampanię społeczną „Bohaterowie”, mającą zwrócić uwagę opinii publicznej na rolę służb publicznych w Polsce i na kwestie odpowiedzialności społecznej za losy rodzin tych, którzy w swej codziennej pracy narażają za nas życie.

 

Jak pomaga Fundacja?

Fundacja Dorastaj z Nami pomaga współfinansując edukację dzieci, których rodzice zginęli w trakcie pełnienia służby publicznej. Realizujemy cztery programy. Pierwszy polega na współfinansowaniu wydatków edukacyjnych, w tym zakupu podręczników, pokrywaniu kosztów zajęć pozalekcyjnych, również sportowych i artystycznych, kursów językowych, wyjazdów edukacyjnych, czesnego na wyższych uczelniach. Jest to pomoc długofalowa, bo my nie pomagamy jednorazowo. Jeśli dziecko trafi pod nasze skrzydła, to ma szansę, że aż do 25-go roku życia będzie otrzymywało pomoc.

Drugi program jest adresowany do starszej młodzieży. To tutoring edukacyjny, zapewniający wsparcie w wyborze ścieżki kariery. Jest to pomoc indywidualna, pozwalająca odkrywać swoje mocne strony, które będą przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Program realizujemy razem z Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej.

Program trzeci, staży i praktyk, polega na znajdywaniu w siedzibach naszych fundatorów lub zaprzyjaźnionych firm możliwości zdobycia przez podopiecznych praktycznych umiejętności, co ułatwia wejście na rynek pracy.

Ostatni, ale równie ważny program to pomoc psychologiczna, która również jest realizowana długofalowo. W czasie całego rozwoju młodego człowieka mogą się pojawiać różnego rodzaju kryzysy i potrzeby, wtedy może on korzystać z naszej pomocy.

Jakie są dotychczasowe rezultaty realizacji programów?

Do tej pory Fundacja wspierała przez wiele lat 186 dzieci, w tej chwili mamy pomagamy 130 podopiecznym. Ale istota nie tkwi w liczbach. Pamiętajmy, że mówimy o dzieciach. Przecież każdy z rodziców poświęca mnóstwo czasu na wychowywanie dzieci, ten ogromny wysiłek jest niewymierny. Kiedy zabraknie jednego rodzica i zostanie samotna matka z trójką dzieci, to jest jej bardzo trudno poświęcić tyle czasu i uwagi, by zrekompensować brak męża. Staramy się robić wszystko, aby takie dzieci nadal mogły się świetnie rozwijać.

Rezultaty są wielorakie. Na przykład dzięki realizacji programów, naszym podopiecznym jest łatwiej wybrać odpowiedni kierunek studiów. Przy czym część dzieci pochodzi z niedużych miejscowości i byłoby im ze względu na koszty bardzo trudno podjąć studia w innym mieście. My im to umożliwiamy. Inny, już bardzo konkretny przykład – mieliśmy pod opieką chłopaka, który w efekcie tutoringu edukacyjnego napisał książkę.

Jak układa się współpraca z firmami które, realizując politykę CSR, wspierają Fundację?

Pierwszą sprawą wartą podkreślenia jest wyjątkowa specyfika naszej Fundacji. Założyło ją 27 wiodących firm, które często na polu biznesowym ze sobą konkurują. Są to m.in. różne firmy telekomunikacyjne i banki, które pomimo konkurencji potrafiły zjednoczyć się w wspólnym celu. Jest to tym bardziej niezwykłe, że wsparcie edukacyjne nie pozostaje jedynym celem Fundacji. Szerszym celem jest kształtowanie postaw nowoczesnego patriotyzmu, służby społeczeństwu oraz oddanie szacunku tym, którzy oddają swe życie podczas pełnienia służby publicznej. Myślę, że jest wyjątkowy przykład realizacji CSR.

Redakcja RaportCSR.pl jest partnerem Fundacji Dorastaj z Nami.

Rozmawiał Bogusław Mazur