WWF – Dzień Ryby nie tylko od święta

Stacja Morska im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii UG w Helu od lat organizuje Dzień Ryby. W tym roku przypada on w najbliższą sobotę 24 lipca. Podczas wydarzenia będzie można dowiedzieć się między innymi od przedstawicieli WWF Polska o roli ryb w ekosystemie oraz poznać gatunki, które mieszkają w Bałtyku. 

W tym roku Dzień Ryby przebiega pod hasłem “Srebro Bałtyku” i dotyczy śledzia. Śledź jest symbolicznym bohaterem wydarzenia, jednak w programie przewidziano działania informacyjne dotyczące wielu innych gatunków związanych z Bałtykiem, w tym zamieszkujących go ssaków morskich.

 “Podczas Dnia Ryby jak co roku będziecie mogli spotkać Błękitny Patrol WWF. Wolontariusze opowiedzą o tym, jak odpowiedzialnie się zachować, gdy spotkamy fokę na plaży. Pamiętajmy, że Bałtyk to wrażliwy system powiązań. Jeśli chcemy chronić foki i morświny, powinniśmy zatroszczyć się też o ryby. Śledź, gatunek przewodni tegorocznej edycji Dnia Ryby, jest jednym z przysmaków bałtyckiego morświna i fok szarych. Jest również ważnym źródłem pokarmu dla dorsza, którego wschodnio-bałtycka populacja znajduje się obecnie w krytycznym stanie” – wyjaśnia Rafał Jankowski, specjalista ds. Ochrony Ekosystemów Morskich w WWF Polska i koordynator Błękitnego Patrolu WWF.

W zgodzie z naturą, nie przeciwko niej

Dzień Ryby to doskonała okazja do tego, by przypomnieć o założeniach zrównoważonego rybołówstwa, które od lat należy do obszarów działań WWF Polska.

O zrównoważonej gospodarce rybnej mówimy wtedy, gdy połowy prowadzone są w sposób odpowiedzialny, zgodny z obowiązującym prawem i charakteryzujący się niskim oddziaływaniem na naturalne środowisko. Zrównoważone rybołówstwo nie zagraża więc stabilności samej poławianej populacji ryb, ani nie wpływa znacząco negatywnie na inne elementy ekosystemu morskiego (takie jak inne zwierzęta, np. ssaki i ptaki morskie; na dno morskie albo na przydenne siedliska jak trawa morska).

Niestety dzisiejsze standardy praktyk dalekie są od zrównoważonych. Rybom zagraża m.in.:

  • przeławianie przełowienie (czyli nadmierny połów),
  • nielegalne połowy (np. brak respektowania okresów ochronnych ryb);
  • przyłów (przypadkowy połów w sieci rybackie ryb, które nie były celem połowu);
  • niszczenie siedlisk dennych podczas stosowania destrukcyjnych praktyk połowowych (np. trałowania dennego);
  • zanieczyszczenia fizyczne i chemiczne wód morskich, w tym proces eutrofizacji (przeżyźnienia) doprowadzający do powstawania tzw. “martwych stref” (przydennych stref całkowicie pozbawionych tlenu) oraz obszarów z deficytem tlenu ;
    hałas podwodny;
  • odpady, w tym zalegające i dryfujące  w wodach zagubione lub w inny sposób utracone narzędzia połowowe, czyli tzw. “sieci widmo”.
    zmiana klimatu

Aby zapewnić zdrowy i zasobny w ryby ekosystem Morza Bałtyckiego, potrzebujemy więc przejścia na zrównoważone, odpowiedzialne rybołówstwo. Możemy przyczynić się do tego, wspierając naszych polityków w podejmowaniu takich decyzji z zakresu zarządzania rybołówstwem, które przyczynią się do odtworzenia przetrzebionych stad ryb.

Nasze codzienne wybory mają znaczenie

Możemy przyczynić się do ochrony ekosystemów morskich również dzięki odpowiedzialnej postawie podczas codziennych zakupów. Zachęcamy do ograniczenia spożywania ryb i owoców morza; produkty te z należy traktować jak towar ekskluzywny i limitowany, a wybierać je- dbając o to, by pochodziły ze zrównoważonego rybołówstwa.

Poradnik Rybny dostępny na stronie ryby.wwf.pl

Źródło: WWF