Współpraca z samorządami na rzecz nowoczesnych dworców

O współpracy z samorządami na rzecz nowoczesnych dworców rozmawiamy z Michał Beimem, członkiem zarządu Grupy PKP.

PKP ma ambitne plany dotyczące rewitalizacji dworców. Jak będą je państwo realizować; przede wszystkim biznes czy kwestie społeczne?
Będziemy godzić obie kwestie: aby przeprowadzić rewitalizację projekt musi mieć uzasadnienie finansowe i bilansować się. PKP jest spółką prawa handlowego i nie może inaczej działać. Ale jednocześnie jako firma należąca w stu procentach do państwa, realizujemy też cele społeczne. Dlatego naturalna jest dla nas współpraca z samorządami i godzenie na dworcach różnych funkcji: komercyjnych, które mają za zadania generować zysk, ale też społecznych, które mają ułatwiać życie mieszkańcom danej miejscowości.

Jakie mogą być funkcje społeczne dworców?
Dworce mogą pełnić różnorakie funkcje dla lokalnej społeczności. Każdy pomysł rewitalizacji budynku rozpatrujemy oddzielnie. Ważne jest, żeby analizować go we współpracy z samorządami, które dobrze znają potrzeby lokalnych społeczności.

Jakie polskie dworce może pan wskazać jako przykład dobrego wykorzystania infrastruktury dworcowej PKP z korzyścią dla lokalnych społeczności?
W skali kraju jest coraz więcej przykładów. Od społecznie ważnej świetlicy młodzieżowej w Pobiedziskach po spektakularną bibliotekę w Rumii.

Czy samorządy chętnie współpracują z PKP?
Choć historycznie panowała nieufność pomiędzy kolejarzami a samorządowcami, to w ostatnich latach widać znaczące ocieplenie relacji. Samorządy coraz częściej upatrują dworce jako centra integracji usług transportowych. Sprzyjają temu fundusze unijne, kładące nacisk na integrację. Równocześnie w aglomeracjach obserwuje się wzrost zainteresowania politycznego koleją. Mieszkańcy przedmieść uświadamiają sobie, że samochód nie jest w stanie zapewnić im dogodnych dojazdów do miasta. Skłania to samorządowców do coraz aktywniejszych działań.

Współpraca z samorządami jest jednym z aspektów dostosowywania się do oczekiwań społecznych. A inne?
W polityce dworcowej planujemy łączyć istotne elementy strategicznych polityk państwa, np. energetyczną poprzez stosowania energooszczędnego oświetlenia LED czy instalację paneli fotowoltaicznych. Najważniejszy jest jednak dla nas pasażer. Nowością na skalę europejską jest przyjęcie zasad planowania uniwersalnego jako obowiązkowego elementu projektu. Universal design to więcej niż przestrzeganie przepisów o dostępności dla osób niepełnosprawnych, to tworzenie przestrzeni, w której każdy czuje się dobrze. I pani w szpilkach, i podróżny z ciężką walizką i osoba na wózku inwalidzkim. Na uniwersalne projektowanie składają się liczne elementy, od prawa do cienia w dni upalne po poprawę bezpieczeństwa i ułatwienie ewakuacji.

Równocześnie planujemy różne innowacje w postaci video-biletomatów. Urządzenie takie pozwoli się połączyć przez wideo z centralnym punktem obsługi klienta. Za pośrednictwem obsługi centrum będzie można nabyć bilet, dowiedzieć się o ofertach promocyjnych, przesiadkach itd. Wydruk i płatność nastąpią w automacie. Ma to rekompensować seniorom coraz częstszy brak kas i być antidotum na nieufność wobec internetowych kanałów sprzedaży czy klasycznych biletomatów.