„Współpraca” tematem konkursu dla dziennikarzy i ekspertów

Trwa nabór artykułów do „Pióra odpowiedzialności”, konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, nagradzającego teksty o społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju.

 

W tym roku tematowi szeroko pojętej „współpracy” poświęcili organizatorzy jedną z trzech kategorii konkursowych. Artykuły można zgłaszać do końca lutego przez stronę: http://odpowiedzialnybiznes.pl/pioro/.

Rozstrzygnięcie 8. edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności”, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, odbędzie się podczas Targów CSR, największego w Polsce wydarzenia o społecznej odpowiedzialności biznesu. „Biznes we współpracy” to hasło towarzyszące imprezie, a wybrana kategoria tematyczna ma nawiązywać do targów i podkreślać jednocześnie rolę współpracy w biznesie i jego otoczeniu.

– Wybór tegorocznej kategorii tematycznej był prosty. Tematem największego wydarzenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2018 roku jest współpraca, więc szukamy tekstów, które go podejmują. Dziennikarzy i ekspertów opisujących współpracę w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Jej wartość, ale i związane z tym wyzwania. Jeszcze do końca lutego można zgłaszać teksty swoich faworytów, do czego gorąco zachęcam. Podobnie jak do przybycia na 7. Targi CSR i poznania prac, które tym razem zostaną przez jury konkursu „Pióro odpowiedzialności” uznane za najlepsze – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu i przewodnicząca jury konkursu „Pióro odpowiedzialności”.

Rejestracja artykułów trwa do 28 lutego i odbywa się przez formularz dostępny na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/pioro/. Teksty można zgłaszać do trzech kategorii:
• artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane (dziennikarz),
• artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane (ekspert),
• artykuł tematyczny „współpraca” – media elektroniczne i drukowane (ekspert i dziennikarz).

Nagrodami w konkursie są statuetki dla zwycięskich artykułów i dyplomy dla wyróżnionych prac. Wyboru dokonuje eksperckie jury, składające się z dziennikarzy, publicystów, profesorów oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Artykuły otrzymują punkty za:
• zgodność pracy z celem i tematyką konkursu,
• walory merytoryczne,
• kompletność i rzetelność informacji,
• styl,
• kreatywność,
• innowacyjność (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu).

Link do regulaminu http://odpowiedzialnybiznes.pl/konkursy-fob/pioro-odpowiedzialnosci/regulamin/.